جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

 

 

موضوع:ماده 4 دستورالعمل شماره18540/13ط مورخ 1381/12/10 شوارای عالی اداری

1.به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد.

2.نسبت به همکاران و مراجعان با خوشرویی و متانت رفتار شود.

3.راهنمایی و اطلاعات لازم بطور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد و از سرگردانی آنها جلوگیری شود.پ

4.فضای مراودات بگونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشد.

5.ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون دتبعیض(قومی،جنسی،خویشاوندی،مذهبی و ...)

6.به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخ گویی و ارائه خدمات به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد.

7.اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه گردد.

8.انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق بر قوانین و مقرارت سازمانی صورت گیرد.

9.از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه،سفارش و اخذ هر گونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری شود.

10.در صورت هر گونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف یا وجه نقد موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود.فعالیتها زمان گذاری شود و بر اساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد.

11.فعالیت ها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران

12.از شایعه سازی،تهمت،غیبت،خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند،پرهیز شود.

13.راز دار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری کند.

14.از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.

15.از استعمال دخانیات به ویژه در محوطه کار پرهیز شود.

16.تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم استقرار یابند،به نحوی که در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشند.


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۱۵:۱۳