جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

هیدروگرافی

مقدمه:

هیدروگرافی "مطالعه، تفسیر و نقش برداری از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها" تعریف می شود . هیدروگرافی اهمیت ویژه ای در عملیات لایروبی در جاییکه محدودیدیت زمانی و مکانی وجود دارد، دارا می باشد . هیدروگرافی برای تعیین میزان لایروبی و نظارت بر آن پس از انجام لایروبی، مورد استفاده قرار می گیرد. قبل، بعد و در حین عملیات لایروبی لازم است از منطقه مورد نظر هیدروگرافی صورت گیرد. برای ارزیابی میزان لای برداری انجام شده، لازم است نقشه های هیدروگرافی تهیه گردد . انجام عمل هیدروگرافی قبل و در حین لایروبی در تعیین اثرات لایروبی بر محیط زیست دریایی کمک می نماید . هیدروگرافی منطقه تخلیه مواد لایروبی شده قبل از شروع تخلیه مواد و نیز بطور منظم و دوره ای صورت می گیرد .هیدروگرافی قبل از لایروبی برای بررسی دستیابی به اهداف طراحی شده ضروری است و تکرار آن بررسی میزان کم عمقی را نشان خواهد داد. هیدروگرافی های تکراری و دوره ای کمک می کند تا الگوی رژیم رسوب گذاری منطقه و همچنین استفاده اقتصادی از لایروب ها ،صورت گیرد .دقت و سرعت دو عامل ضروری در عمل هیدروگرافی می باشد.

 

 

هیدروگرافی

 

تجهیزات مورد استفاده در هیدروگرافی:

 1)سیستم موقعیت یاب تفاضلی 

هیدروگرافی2

سیستم موقعیت یاب تفاضلی دقت بالا (DGPS) مدل VERIPOS به همراه سیگنال های تصحیحات RTCM در تمامی پروژه ها به کمک گروه هیدروگرافی جهت موقعیت یابی با دقت سانتی متر مورد استفاده قرار می گیرد.

هیدروگرافی1

سیستم موقعیت یاب تفاضلی علاوه بر سرویس موقعیت یابی که با دقت بین 1 تا 3 متر ارائه می گردد، قادر است اطلاعات Heading، Pitch، Roll و Heave را نیز فراهم سازد.

2)سیستم موقعیت یاب زیر سطحی

هیدروگرافی4

 سیستم موقعیت یابی زیر سطحی Applied Acoustic Engineering مدل Easy track USBL برای تعیین موقعیت تاسیسات، غواص و ROV زیر آبی طراحی گردیده که بصورت Portable می باشد تا بتوان از آن حتی روی شناورهای کوچک و قایق ها نیز استفاده کرد.

هیدروگرافی3

اکوساندرهای تک فرکانسه و چند فرکانسه در پروژه های مختلف هیدروگرافی با قابلیت تغییر فرکانس مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین قابلیت Portable بودن این امکان را می دهد که بتوان از آنها حتی روی شناورهای کوچک و قایق ها نیز استفاده کرد

 بخش هیدروگرافی در اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان:

 بخش آبنگاری(HEYDROGRAPHIC) از جمله قسمت های زیر مجموعه اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی است که ملزم به رعایت قوانین بین المللی دریانوردیIMOهمچنین سازمان جهانی IHO هیدروگرافی می باشد.

پروژه های انجام شده:

 آخرین عملیات هیدروگرافی انجام شده مربوط به حوضچه و کانال دسترسی بندر شهید کلانتری می باشد که عملیات میدانی آن در تاریخ 06/02/1395 به پایان رسید 

پروژه های در دست اجرا:

1- انجام عملیات هیدروگرافی به مقیاس 1:20000 با لاین های 100 متری(عمود بر ساحل) تا فاصله یک کیلومتری از خط ساحل (HWL) و در ادامه به مقیاس 1:50000 با لاین های 250 متر به طول 9 کیلومتر (مجموعا فاصله 10 کیلومتری از ساحل) در طول خط ساحل محدوده پروژه

هیدر

2- انجام عملیات هیدروگرافی در محدوده خلیج پزم، چابهار و گواتر علاوه بر هیدروگرافی داخل خلیج ، تا فاصله 10 کیلومتری از خط واصل دماغه شرقی به دماغه غربی هر خلیج با فاصله لاین 250 متر(مطابق شکل)

هه

3- برداشت داده های هیدروگرافی حوضچه بنادر و موج شکن های موجود در منطقه مورد نظر با مقیاس 1:2000 (فاصله لاین 10 متر) شامل حوضچه بنادر و فاصله حداقل 300 متری اطراف هر بازوی موج شکن

4- برداشت دادههای هیدروگرافی مسیر کانال دسترسی بندر چابهار به طور کلی با استفاده از مالتی بیم تا عمق 40متری

5- انجام عملیات ساید اسکن سونار در کانال دسترسی بندر چابهار تا لنگرگاه و مسیرهای مشکوک به وجود عوارض غیر معمول بستر و یا وجود مغروقه ها

6- انجام عملیات هیدروگرافی کنترلی با فاصله لاینهای حداکثر 5 برابر خطوط اصلی

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۱۵:۱۳