جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

پروژه های عمرانی

وضعیت های پروژه های عمرانی بندر چابهار سال 95

 

 الف:پروژه های احداثی

کد پروژه  عنوان پروژه پیشرفت فزیکی    برنامه ای پیشرفت فزیکی    واقعی   پیشرفت ریالی   برنامه ای         پیشرفت ریالی واقعی  
 330074 احداث ساختمان های عملیاتی بندر شهید بهشتی چابهار 100% 94% 100% 83%
 330095 احداث مرکز نگهداری مواد مقابله با آلودگی نفتی و تجهیز مرکز موجود100%  80% 100% 67%
 30096 احداث ساختمان پاس کشتی ها در بندر شهید کلانتری 100% 85% 100% 67%

 

ب:پروژه های منجر به PMتعمیراتی:

کد پروژه  عنوان پروژه پیشرفت فزیکی    برنامه ای پیشرفت فزیکی    واقعی   پیشرفت ریالی   برنامه ای         پیشرفت ریالی واقعی  
 330143تعمیرات اساسی پستهای برق بنادر شهید بهشتی و کلانتری و اورهال شبکه روشنایی اسکله های نصب سریع
 100% 100% 100% 98%
 330171تعمیرات اساسی ساختمانهای اداری بندر کلانتری و ساختمان طرح و توسعه فعلی و ساختمان آموزش و ترمیم منبع هوایی و منهولهای فاضلاب
60%  27% 60% 14%
 330169تعمیرات اساسی منجر به PM تاسیسات مکانیکی بندر چابهار 
 97% 37% 95% 25%
 330172 تعمیرات اساسی منجر به PM برج های روشنایی بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری 100% 80% 95% 60%
 330102 پروژه های ضروری و پیش بینی نشده ......... 100% 50% 60%

 

پ:پروژه های مطالعاتی

کد پروژه  عنوان پروژه پیشرفت فزیکی    برنامه ای پیشرفت فزیکی    واقعی   پیشرفت ریالی   برنامه ای         پیشرفت ریالی واقعی  
 330112مطالعه برق رسانی توسعه بندر شهید بهشتی
 100% 100% 100% 90%
 330114تعمیرات اساسی ساختمانهای اداری بندر کلانتری و ساختمان طرح و توسعه فعلی و ساختمان آموزش و ترمیم منبع هوایی و منهولهای فاضلاب
100%  40% 100% 17%
 330142مطالعه فاز 1 و فاز 2 ساماندهی اراضی توسعه بندر شهید بهشتی
 100% 50% 100% 50%
 330115مطالعات پروژه های تعمیرات اساسی منجر به PM بندر چابهار
 .................... ........ .......
 330190مطالعه آبیاری قطره ای فضای سبز بندر و کوی بندر و سیستم اطفاء حریق بندر شهید کلانتری
 ......... ......... ........ .......

 

ت:پروژه های سرمایه گذاری:

نام شرکت عنوان پروژهمبلغ قراردادمدت قرارداد به سالتاریخ ابلاغ       پیشرفت فزیکی  پیشرفت ریالی   
فنی و مهندسی اقلیم پهلواناجاره بلند مدت اماکن و تاسیسات به منظور سرمایه گذاری در زمینه نصب دستگاههای  RO   و تولید آب شرب
46762 151392/11/20 100% ..........
 مرجان شمال جنوباجاره اراضی جهت احداث مخازن نگهداری فراورده های نفتی (به صورت فازبندی و B.O.T)
91123 151393/9/12 30%40000 
انبار ها و پایانه های توسعه نگین مکراناجاره بلند مدت  اراضی جهت احداث خطوط لوله انتقال، مخازن و انبار سرپوشیده محصولات پترو شیمی (B.O.T)
 7178000 20 1394/5/6 1% 2000
بهبود صنعت بیرجنداجاره اراضی به منظور احداث مخازن نگهداری فراورده های نفتی قیر(B.O.T)
 3978615 1395/3/120% 1100
رز سفیداجاره اراضی پشتیبانی در احداث انبار سرپوشیده و مکانیزه و بهره برداری آن به صورت (B.O.T)
 25849618 1395/3/16 0% 1000

 

س:پروژه های انجام یافته:


کد پروژه عنوان پروژهپیشرفت فزیکی واقعیپیشرفت ریالی واقعی
330125تکمیل روسازی بارانداز کانتینری بندر شهید کلانتری
100%100%
 330113تکمیل و اتمام اجرای آسفالت جاده دسترسی اسکله یکصدهزار تنی بندر شهید بهشتی 99.5%99.5%


  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۱۵:۰۸