جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

اسکله ها

 

مشخصات اسکله ها:

 

 نام بندر شماره اسکله طول(متر) عرض(متر) ظرفیت(تن)ابخور(متر)  سال احداث کاربری
 شهید بهشتی 5265 53 80000 14- 1383 چند منظوره
  شهید بهشتی 150 15 25000 9- 1362 چند منظوره
  شهید بهشتی 3 150 15 25000 9- 1362 چند منظوره
  شهید بهشتی 2 150 15 25000 8.5- 1362 نفتی
  شهید بهشتی 1 150 15 25000 8- 1362 کالاهای عمومی
 شهید کلانتری 5 235 53 30000 11- 1376 چند منظوره
  شهید کلانتری 4 45 30 2500 5- 1362 کالاهای عمومی لنجها
  شهید کلانتری 3 45 30 2500 4.5- 1362 کالاهای عمومی لنجها
  شهید کلانتری 2 4530  2500 2- 1362 کالاهای عمومی لنجها
  شهید کلانتری 1 45 30 2500 2- 1362 کالاهای عمومی لنجها

 *با اجرای  فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی،اسکله های مربوط به آن به عمق 16- می رسد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ۰۸:۲۱