جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

مراحل سوخت رسانی

درخواست سوخت

مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری تصویر آنها در ثبت درخواست سوخت در سامانه تجارت آسان به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

1) گواهینامه ثبت شناور

2) گواهینامه ایمنی

3) دفترچه تردد شناور

4) مانیفست تخلیه یا بارگیری شناور

5) برگ اجازه حرکت شناور

 

sokht


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۱۰