جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

تعمیرات و نصب تجهیزات

نماینده کشتی و یا شرکت کشتیرانی درخواست خود را به امور دریایی ارائه می کند. نماینده کشتیرانی پس از دریافت تاییدیه امور دریایی نسبت به هماهنگی با دیگر قسمت های اداره کل اقدام می نماید.

در صورت نیاز به جوشکاری، برشکاری و ... حضور آتشنشانی بندر الزامی است.

در صورت نیاز به حضور تعمیرکار از بیرون از بندر، هماهنگی و اخذ مجوز ورود افراد و تجهیزات از گارد بندر به عهده نماینده کشتی یا شرکت می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۱۶