جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

نمایندگی خطوط کشتیرانی

ردیف نام شرکت نوع دفتر آدرس شماره تماس 
 1 دریاسان مطلق مرکزی چابهار-اسکله شهید کلانتری 054353220560
 2 دریا بندر غزال  مرکزی چابهار-اسکله شهید کلانتری 09121329831
 3عروج امواج بلند  مرکزی زیباشهر،منازل اداره برق پلاک 40609397059900
 4 آبران جنوبشعبه همکار چابهار،خیابان ورزش،پلاک1 09151450246
 5  پیوند دریا  شعبه همکار منطقه ازاد چابهار،روبروی مجتمع پردیس،مجتمع اداری تجاری اطلس واحد6 09151450246
 6سیریشعبه همکار
چابهار،بندر شهید بهشتی جنب ساختمان قرنطینه
09151450144
  جاده نقره ای شعبه همکار چابهار،بندر شهید کلانتری،اسکله شماره 5 09151450246