جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

سایر شرکت های فعال بندر

ردیف نام شرکت موضوع فعالیت نوع دفتر آدرس شماره تماس 
 1 دریاسان مطلق  تامین پرسنل و تجهیزات-راهنمای کشتی ها مرکزی چابهار-اسکله شهید کلانتری 054353220560
 2 دریا بندر غزال تامین پرسنل و تجهیزات-راهنمای کشتی ها  مرکزی چابهار-اسکله شهید کلانتری 09121329831
 3 تعاونی لنج داران(4054)  تحت پوشش قرار دادن لنج ها  مرکزی چابهار-اسکله شهید کلانتری 05435320783
 4  تعاونی لنج داران(1646)  تحت پوشش قرار دادن لنج ها  مرکزی چابهار-اسکله شهید کلانتری 09168331990
 5  تعاونی لنج داران(526) تحت پوشش قرار دادن لنج ها  مرکزی چابهار-اسکله شهید کلانتری 09367508483
 6 انتخاب امین سوخت رسان  مرکزی منطقه آزاد مجتمع پردیس پلاک15 09121216248