سازمان بنادر و دریانوردی/درباره بندر/وظایف،ماموریت ها و چشم اندازها

وظایف،ماموریت ها و چشم اندازها

 

 • ارتقاء راندمان کار بندر
 • جلب و افزایش رضایت طرفهای ذینفع ( مشتریان و ... )
 • افزایش کارایی تجهیزات و تاسیسات بندری
 • افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان
 • کاهش هزینه و زمان توقف کالاها بویژه کالاهای ترانزیت
 • تبعیت از الزامات قانونی مرتبط با خدمات، محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه ای و سایر الزامات
 • کاهش و پیشگیری از آلودگی در آب، هوا و خاک
 • کاهش و پیشگیری از بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار
 • کاهش و کنترل ضایعات
 • بررسی روشهای علمی و بازاریابی جهت کالاهای ترانزیتی و ترانشیبی
 • انجام فعالیتهای متناسب با موقعیت بندر چابهار و ایجاد زیرساختهای مناسب با برنامه های توسعه ای بندر
 • احداث 9 پست اسکله جدید
 • احیای 220 هکتار از اراضی جهت محوطه های بارانداز و انبار
 • اتصال به شبکه ریلی کشور
 • ارتقاء عملکرد بندر چابهار تا حد یک مگاپورت و تلاش در جهت تبدیل آن به یک HUB منطقه ای
 • کاهش فعالیتهای غیررسمی اقتصادی و جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر
 • افزایش سهم بندر چابهار در تجارت خارجی و ترانریت کالا

تاریخ بروزرسانی : ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ ۱۴:۲۱