شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

آدرس و شماره تماس

 

            نشانی:استان سیستان و بلوچستان-شهرستان چابهار-انتهای خیابان شهید ریگی- اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

          کد پستی:9971654131

          تلفن:31283000-054

         ایمیل اداره کل :chabaharport@pmo.ir