چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
 

درباره کنترل و بازرسی

 

کنترل و بازرسی کشتیها یکی از روشهای شناخته شده جهت نظارت بر وضعیت فنی و ایمنی کشتیها و شناسایی شناورهای غیراستاندارد و جلوگیری از تردد آنها می باشد . فرآیندی که طبق آن یک کشور میتواند نسبت به اجرایی نمودن کنوانسیون ها قوانین و دستورالعملهای بین  المللی مرتبط با ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی بر روی کشتیهای تحت پرچم و خارجی در آبهای تحت حاکمیت اقد ام نماید . کشورها مجاز هستند رعایت الزامات کنوانسیونهای دریایی همچون سولاس، مارپل، خط شاهین و ... را بر روی کشتیها بررسی نمایند و درخصوص کشتیهایی که عدم رعایت آنها محرز گشته است اقدامات بازدارنده و اصلاحی را به اجرا درآورند.

در همین راستا و جهت ایجاد یک سیستم یکنواخت بازرسی ، کشورها در مناطق جغرافیایی مختلف تفاهم نامه هایی را امضا نموده اند تا ضمن نظارت دقیق و هماهنگ بر تردد کشتیها، با بهر ه گیری از نر م افزارهای اطلاع رسانی در اسرع وقت از وضعیت فنی و ایمنی کشتیهای وارده به بنادر کشورهای منطقه آگاهی یابند و از این طریق تردد کشتیهای غیراستاندارد را در بنادر وآبهای تحت حاکمیت کاهش دهند. یکی از این یادداشت های تفاهم، تفاهم نامه اقیانوس  هند است که بین کشورهای استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، کنیا، تانزانیا، سریلانکا، سودان، موریس، عمان، یمن، بنگلادش، مالدیو به امضاء رسیده است و جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضاء اصلی و فعال آن به شمار م یرود.

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۹