ثبت رزومه در این قسمت برای معرفی متقاضی در زمان اعلام نیاز شرکتهای خصوصی و متناسب با شرایط متقاضی مندرج در این فرم می باشد و هیچگونه تعهدی برای اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ایجاد نمی کند

فرم ثبت رزومه

ثبت روزمه

مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
سوابق شغلی


*
سوابق آموزشی
مدارک و ضمائم(پیوست مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی می باشد در غیر اینصورت به درخواست کار ترتیب اثر داده نخواهد شد)
*
*
*