لطفا قبل از تکمیل فرم به نکات ذیل توجه فرمایید:

1-ثبت نام در این واحد بمنزله معرفی متقاضی در زمان اعلام نیاز شرکتهای خصوصی و متناسب با شرایط متقاضی مندرج در این فرم و اولویت های تعریف شده می باشد و هیچگونه تعهدی برای اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ایجاد نمی کند.

2- متقاضی ثبت نام متعهد می گردد درصورتیکه در جایی دیگر خارج از این مجموعه مشغول به کار گردید مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال اطلاع دهد.

     3-متقاضی ثبت نام متعهد می گردد کلیه تغییرات آدرسی و تلفن را در اسرع وقت به واحد کار و خدمات اشتغال اعلام نماید.

     4-متقاضی باید تمام مدارک تحصیلی و شناسنامه ای خود را به ضمیمه ارسال نماید در غیر اینصورت به  فرم ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ۱۶:۲۴

فرم درخواست کار

درخواست کار

مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
سوابق شغلی


*
سوابق آموزشی
سهمیه ها(ارائه مستندات الزامی می باشد)
مدارک و ضمائم(پیوست مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی می باشد در غیر اینصورت به درخواست کار ترتیب اثر داده نخواهد شد)
*
*
*


شماره پیگیری را وارد کنید.