دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

انتصاب

انتصاب آقای حمیدرضا بنی صدر بعنوان فرمانده گارد اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان

انتصاب آقای حسین شهدادی بعنوان معاونت بندری  و امور اقتصادی اداره کل  بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان

انتصاب آقای ضیاء حمزه زاده بعنوان سرپرست  اداره امور بندری اداره کل  بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان

انتصاب آقای یحیی احسانی فر بعنوان سرپرست اداره بازاریابی و سرمایه گذاری اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان

انتصاب آقای ناصر روانبخش بعنوان سرپرست اداره برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۱۴