شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

 

ساختمان جدید

 

آدرس:استان سیستان و بلوچستان،چابهار، انتهای بلوار شهیدریگی،اداره کل بنادر و دریانوردی

تلفن:9-31283000-054

دورنویس:35321414-054

کد پستی:9971654131

E-Mail: chabaharport@pmo.irتاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۲