دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 

تامین سوخت

در خصوص نحوه تحویل سوخت به شناورهای وارده به بندر چابهار ( کشتیها و موتور لنجهای باری ) به آگاهی می ر ساند که این روند بر اساس سیکل ذیل انجام می شود .
در کشتی ها و شناورهای بزرگ ایرانی پس از ورود کشتی به بندر، نماینده کشتی، درخواست سوخت می نماید و در شناورهایی که سهمیه سوخت ( دفترچه سوخت ) دارند پس از اینکه موجودی سوخت بر اساس درخواست اداره امور دریایی توسط گارد بندر چک شد حواله سوختی جهت شناور فوق با درج مشخصات شناور ( از قبیل : نوع شناور یا قدرت موتور، مقصد ، مسافت و موجودی سوخت ( ذخیره ) صادر می گردد ، و پس از اینکه نماینده کشتی سوخت شناور را از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دریافت نمود جهت تحویل آن به کشتی چه از طریق تانکر و چه از طریق بارج سوخت رسان ( که معمولاٌ برای شناورهای بزرگ و یا در لنگرگاه مورد استفاده قرار می گیرد ) اقدام می نماید که اگر از طریق تانکر باشد سوخت از روی اسکله و با تانکر به طور مستقیم داخل باک ( مخزن ) شناور خالی می گردد که در مورد موتور لنجهای باری بر اساس همین منوال عمل می شود و در غیر اینصورت سوخت تانکر از روی اسکله بداخل بارج خالی گردیده و سپس برای تحویل به شناور ، بارج توسط یدک کش به کنار شناور منتقل می گردد .

در شناورهای خارجی نیز برای تحویل سوخت به آنها تقریباٌ به همین صورت عمل می شود با این تفاوت که موجودی ( ذخیره ) سوخت آنها چک نگردیده و سوخت تحویلی بر اساس دلار محاسبه می گردد


 


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۷