دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 

کمکهای اولیه پزشکی

 

بطور کلی فعالیتها و خدمات این مرکز، اجرای اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در زمینه حوادث شغلی و مسایل ایمنی و بهداشت کار می باشد. مهمترین این فعالیتها و خدمات در بندر چابهار به شرح ذیل می باشد:


1.     بازرسی ایمنی از تجهیزات بندری و تخلیه و بارگیری در کشتیها و ترمینال های بندری

2.     بازرسی ایمنی از محل های تخلیه و بارگیری در کشتی ها و ترمینال های بندری 

3.     ارائه خدمات مشاوره در کلیه زمینه های ایمنی و بهداشت کار 

4.     بررسی کد مواد و کالاهای شیمیایی و خطرناک 

5.     نظارت ایمنی بر انجام عملیات گرم (جوشکاری، برشکاری و ...) در کشتی ها و اسکله های بندری 

6.     ارائه خدمات آتش نشانی و اطفاء حریق از طریق مرکز آتش نشانی بندر 

7.     ارائه خدمات به پرسنل و خدمه کشتی ها و واحدهای شناور عبوری توسط پزشک 

8.     ارائه کمک های اولیه و اورژانسی به آسیب دیدگان و انتقال مصدومین به مراکز درمانی مجهزتر 

9.     ارائه خدمات درمانی سرپایی به بیماران و حادثه دیدگان 

10. ارائه خدمات سم پاشی، مه پاشی، ضدعفونی و طعمه گذاری علیه جوندگان 

11. انجام نمونه برداری و آزمایش تست کلر، آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژِیکی از منابع آب شرب مصرفی

12. ضد عفونی منابع آب شرب مصرفی

13. ارائه خدمات آموزشی در زمینه مسایل ایمنی و بهداشتی 
تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۴