شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
 

ثبت شناوران


1.
      وظایف اداره ثبت و بازرسی شناوران 

1-
 صدور پروانه بهره برداری جهت شناورها که متعاقباً ثبت، بازرسی و امور دفتری مربوط به شناورها را شامل می شود.

پروانه بهره برداری بر حسب نوع شناورها متفاوتند
 :

   الف) قایقهای صیادی و تفریحی  
   ب) موتور لنج های صیادی و مجاز به تردد در آبهای داخلی و سرزمینی 
   ج) موتور لنج های باری و شناورهای دیگر مجاز به تردد در آبهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان 

2-
      بازرسی فنی و ایمنی از شناورها که توسط بنادر مختلف در مناطق صورت می پذیرد و بخش مهم کار عملیاتی این قسمت است که کنترل پرچم (FSC) را نیز شامل میشود و دو بخش باز دیدهای دوره ای در ساخت شناورها و بازدیدهای سالانه تقسیم می شود.

3-
   صدور شناسنامه دریانوردی (sea  man  book) که یکی از معتبرترین مدارک صادره بین المللی می باشد و بدلیل بین المللی بودن و تردد ملوانان و افسران دریانورد در تمامی نقاط دنیا، صدور این شناسنامه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
4-
امور دفتری مربوط به مفقودی پروانه ها، تغییر مالکیت شناورها ، مفقودی شناسنامه های دریانوردی و مکاتبات مربوط به شرکت های سازنده شناورها اعم از لنج سازی ها و کشتی سازی ها از مسئولیت های این فسمت است. ثبت و بازرسی شناوران در جهت انجام صحیح امور محوله، همکاری نزدیک و موازی با ارگانهای نظیر شیلات دریابانی نیروی انتظامی، دادگستری، دفترخانه های اسناد رسمی مجاز، اداره مبارزه با کالای قاچاق نمایندگی دفتر ریاست جمهوری در امور گذر نامه، شرکت پخش فرآورده های نفتی، اداره دارائی، اداره تأمین اجتماعی و شرکت بیمه ایران و شرکت جمهوری اسلامی ایران دارد.

مدارک مورد نیاز
 جهت صدور شناسنامه دریانوردی:

1) فتوکپی شناسنامه صفحه اول و توضیحات
2)
 فتوکپی صفحه اول گذرنامه 
3)
 فتوکپی پشت و روی گواهینامه شایستگی
4)
 عکس 4*3سه قطعه 
5)
 فتوکپی پشت و روی کارت سلامت 
6)
 واریز مبلغ 50000 ریال بحساب 90157 اداره کل نزد بانک ملی مرکزی چابهار

7) تکمیل فرم درخواست


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۳۱