دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

شناسنامه خدمات سازمان

1-صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی ( غیر وابسته )

2-تامین و حفظ محیط زیست

3-آموزش، آزمون و صدور اسناد دریانوردی

4-صدور پروانه فعالیت برگزاری دوره های آموزشی در حیطه استانداردهای آموزشی بندری

5-ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی

6-ثبت شناورها

7-آب رسانی به شناورها

8-سوخت رسانی به شناورها

9-ثبت عملیات و صدور مجوزهای ورود / خروج شناورها

10-کنترل و بازرسی فنی و ایمنی سکوها و شناورها

11-بررسی سوانح دریایی و اطلاع رسانی به مراجع ذی ربط

12-هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات جلسات شورای عالی ارگانهای دریایی و بندهای قطعنامه همایش ارگانهای دریایی

13-صدور مجوز جهت شرکت های کارگزاری ترابری دریایی

14-مدیریت تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر

15-ارائه پارامترهای دینامیک دریا ، آنالیز و شبیه سازی (PMODynamics)

16-اندازه گیری مشخصه های دریایی و ارائه به ارگان ها، دانشگاه¬ها، مراکز تحقیقاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی کشور

17-مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در راستای توسعه پایدار سواحل

18-صدور مجوز و نظارت بر ساخت و بهره برداری از سازه های ساحلی - دریایی

19-تهیه، تدوین و بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل در حوزه مهندسی سواحل و بنادر (ICOPMAS)

20-صدور مجوز جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۰۹:۴۰