با حضور وزیر کشور صورت گرفت؛ بهره برداری از نخستین دستگاه ایکس رى کامیونی نسل 4 در بندر شهید رجایی
با حضور وزیر کشور، استاندار هرمزگان، جمعی از نمایندگان مجلس و مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، نخستین دستگاه ایکس رى پرسرعت کامیونی در بندر شهید رجایی به بهره بردارى رسید.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین روز سفر خود به استان هرمزگان با حضور در بندر شهید رجایی، نخستین دستگاه تصویر برداری با اشعه ایکس (ایکس‌ری‌) پرسرعت کامیونی را افتتاح کرد.

این دستگاه تصویربرداری X-Ray از نوع نسل 4 که به «Fast Scan» معروف است، 120 کانتینر در ساعت را با سرعت میانگین 10 تا 15 کیلومتر اسکن کند و در 12 ساعت قابلیت اسکن  1200 تا 1300 کانتینر را دارد.