شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

اخبار

گزارش تصویری; بازدید تیم رالی اتومبیل رانی نمادین کریدور شمال - جنوب متشکل از کشورهای هندوستان و روسیه از بندر شهید بهشتی چابهار

گزارش تصویری; بازدید تیم رالی اتومبیل رانی نمادین کریدور شمال - جنوب متشکل از کشورهای هندوستان و روسیه از بندر شهید بهشتی چابهار
رالی کریدور شمال - جنوب با هدف ایجاد ارتباط فرهنگی و دوستی بیشتر میان کشورهای ایران، هندوستان، آذربایجان و روسیه و با هدف معرفی این کریدور به عنوان یکی از کریدورهای تاثیرگذار بین المللی در تبادلات تجاری و گردشگری از مبدأ کشور هندوستان آغاز گردید.

 شرکت کنندگان این رالی دوستانه از طریق مرز دریایی بندرعباس وارد ایران شده و پس از عبور از کشورهای آذربایجان و روسیه در مسیر بازگشت با عبور از بندر چابهار به عنوان نقطه پایانی این رویداد از طریق بندرعباس از کشور خارج خواهند شد.

رالی شمال جنوب 7  

رالی شمال جنوب 6
رالی شمال جنوب 4

رالی شمال جنوب 5

رالی شمال جنوب 2

رالی شمال جنوب 15
رالی شمال جنوب 14

رالی شمال جنوب 11
رالی شمال جنوب 10

 

رالی شمال جنوب  

رالی شمال جنوب 13
رالی شمال جنوب 12

رالی شمال جنوب 9
رالی شمال جنوب 8

رالی شمال جنوب 1    

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۴۷
تعداد بازدید : ۲۸۶