شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

اخبار

گزارش تصویری; بازدید مندس الهیار از زیر ساختها، اسکله ها و تجهیزات بندر شهید بهشتی چابهار

گزارش تصویری; بازدید مندس الهیار از زیر ساختها، اسکله ها و تجهیزات بندر شهید بهشتی چابهار
بازدید مهندس محمدرضا الهیار عضور محترم هیأت عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی و هیآت همراه از زیرساختها، اسکله ها و تجهیزات بندر شهید بهشتی و بررسی روند پیشرفت توسعه بندر چابهار

بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 16
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 15
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 14
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 13
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 12
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 11
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 10
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 9
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 8
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 7
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 4
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 3
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 2
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 1

بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 22
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 21
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 20
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 19
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 18
بازدید آقای الهیار و هیأت همراه 17

۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۹:۵۹
تعداد بازدید : ۲۱۱