دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

اخبار

حرکت اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان به سمت بنادر سبز و انرژی محور با مدیریت بهینه انرژی

حرکت اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان به سمت بنادر سبز و انرژی محور با مدیریت بهینه انرژی
بندر چابهار با هدف اصلاح الگوی مصرف، حرکت خود را به سمت بنادر نسل سوم و بنادر سبز آغاز کرده است.

معاون فنی و مهندسی و رئیس کمیته مدیریت بهینه انرژی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در اولین جلسه کمیته مدیریت بهینه انرژی در بندر شهید بهشتی چابهار که با حضور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان تشکیل گردید اظهار داشت: بندر چابهار با هدف اصلاح الگوی مصرف، حرکت خود را به سمت بنادر نسل سوم و بنادر سبز آغاز کرده است.

عباس آذرپیکان هدف از تشکیل کمیته مدیریت بهینه انرژی را افزایش مشارکت کارکنان در برنامه های صرفه جویی با ارائه راهکارهای عملی، فنی، فرهنگی و مدیریتی عنوان کرد.

 

کمیته مدیریت بهیینه انرژی 3

 

 وی با اشاره به تکمیل و تجهیز فاز یک طرح توسعه بندر شهد بهشتی چابهار و استقبال گسترده سرمایه گذاران بخش خصوصی و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری بخصوص انعقاد قرارداد ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان که قراردادی بسیار مهم در بندر چابهار می باشد افزود: ضروت دارد اهداف و سیاست های مدیریت بهینه مصرف انرژی در بندر و در بخش های سرمایه گذاری و مخصوصاً در بخش های نظارتی و حاکمیتی؛ در زمان تحویل زمین به سرمایه گذاران مد نظر قرار گیرد.

معاون فنی و مهندسی با اشاره به اهمیت و جایگاه آتی مدیریت انرژی در بنادر در خصوص مباحث مطالعه و تحلیل آماری تاثیر مدیریت انرژی بر مصرف انرژی، روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی، نقش فن آوریهای نوین و مدیریت انرژی در بهبود سیستم و عملکردها و رابطه مدیریت انرژی و ممیزی انرژی؛ خاطرنشان کرد: اقدامات مناسبی در حوزه مدیریت سبز در بهره گیری از سیستم روشنایی سولار در اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرفته و بندر چابهار با رویکرد اصلاح الگوی مصرف حرکت خود را بسمت بنادر نسل سوم و بنادر سبز آغاز کرده است.

 رئیس کمیته مدیریت بهینه انرژی در ادامه ضمن اهمیت انجام مطالعات کاربردی در حوزه مدیریت مصرف انرژی در بندر، بر اصلاح الگوی مصرف در بخش های آب شیرین کن و ضرورت تدوین دستورالعمل مصرف بهینه انرژی در بخش های عملیاتی بندر تأکید کرد.

کمیته مدیریت بهیینه انرژی 1

کمیته مدیریت بهیینه انرژی 4

کمیته مدیریت بهیینه انرژی 6

۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۰۶
تعداد بازدید : ۳۹۵