دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸

اخبار

گزارش تصویری; بازدید نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان از زیرساختها، تجهیزات و اسکله های شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار

گزارش تصویری; بازدید نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان از زیرساختها، تجهیزات و اسکله های شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار
بازدید و برگزاری نشست مشترک عصمت اله ایرگاشیف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، بهادر عبدالله یف سفیر ازبکستان در تهران و فضل الدین سعداله یف معاون راه آهن ازبکستان و هیأت همراه در بندر چابهار

ایرگاشیف 14
ایرگاشیف 12
ایرگاشیف 10
ایرگاشیف 9
ایرگاشیف 7

ایرگاشیف 17
ایرگاشیف 16
ایرگاشیف 15
ایرگاشیف 13
ایرگاشیف 8
ایرگاشیف 6

۲ آبان ۱۳۹۷ ۰۱:۱۹
تعداد بازدید : ۲۴۳