دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

فرم بازدید از بندر

 

جهت درخواست بازدید از مجتمع بندری شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار، این فرم را دریافت و پس از تکمیل به شماره نمابر 05435321414 ارسال نمائید .

جهت پیگیری های بعدی می توانید با شماره تلفن05431283050-تماس حاصل فرمائید