دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

دفاتر پیشخوان

 نام مسئول دفتر  شهر  آدرس  شماره تماس
 مهدی صبوری  چابهار  بلوار امام-محوطه سینما-دفتر مخابراتی شهید ریگی  0543532260-2
 نادر کوچکزایی  چابهار  تقاطع حافظ و گلشهر  05435333027
 احمد شیبانی اصل  چابهار  خیابان امام خمینی-روب روی بسیج شهری  05435322120

تاریخ بروزرسانی : ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۰