دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 

تغییر کاربری شناورهای صیادی به باری

1- ابطال مجوز صید شناور

2- اخذ تعهد محضری از مالک شناور صیادی مبنی بر عدم درخواست مجدد تغییر کاربری شناور از باری به صیادی

3- اصلاح ساختار کلی شناور بر اساس الزامات شناورهای باری ، تقویت موتور اصلی (درصورت نیاز تعویض گردد) ، نصب کلیه تجهیزات ایمنی و ناوبری مرتبط با شناورهای باری تحت نظر مؤسسات رده بندی .

4- حداقل ظرفیت ناخالص 120GT

 


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱