بهداشت،ایمنی و محیط زیست

معرفی :

مرکز بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ، با هدف ساماندهی و بهبود وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست فعالیتهای بندری، بر اساس قوانین و مقررات ملی و بین المللی و سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001) و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS 18001) ( با مشارکت کلیه معاونتها و بخش های زیرمجموعه، با هدف ارتقاء سطح فرهنگ HSE ، پیشگیری از وقوع حوادث ، صیانت از نیروی انسانی شاغل در مجموعه و حفاظت از محیط زیست بندر از سال 1374 با عنوان مرکز حفاظت و بهداشت کار آغاز به کار کرده و در حال حاضر با عنوان مرکز HSE مشغول فعالیت می باشد . از اواسط سال 1395 با رویکرد مدیریتی مثبت به موضوعات مختلف HSE ، فعالیت های منسجمی در راستای تبیین جایگاه واقعی مسایل HSE و اجرای الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در تمام فرایند های عملیات بندری شکل گرفته تا با نهادینه شدن آن منجر به تغییر نگرش در مقولهHSE در بندر چابهار گردد .

از جمله فعالیت های شاخص ، فعال نمودن شورای عالی و کمیته های فرعی HSE می باشد که با هدف گذاری بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت موضوعات مختلف HSE در تمام بخش های بندر با مشارکت کلیه معاونتها و ادارات زیر مجموعه، فعالیت های موثری در جهت ارتقاء مدیریت HSE بندر با هدف صیانت از نیروی انسانی ، منابع مادی ، تجهیزات و تاسیسات بندری و حفاظت از محیط زیست را در دستور کار داشته و در حال انجام می باشد.

لینک های HSE بندر

1- ایمنی

از مهم ترین وظایف و مسئولیت های مرکز HSE ، حذف یا کاهش خطرات و حوادث در حد قابل قبول است . بدین منظور اجرای الزامات در اولویت برنامه های مرکز HSE قرار داشته که در این راستا اقداماتی بشرح ذیل انجام می گیرد :

• انجام بازرسی های ایمنی دوره ای از تجهیزات و محوطه های عملیاتی بمنظور شناسایی نقاط خطر و انجام اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه با هدف ارتقاء کیفی شاخص های ایمنی، بهینه سازی و ایجاد شرایط مطلوب محیط کار، پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، کاهش هزینه ها و کسب اعتبار و رضایت مندی مشتریان .

• تهیه گزارش از عدم انطباقهای موجود در محل کار شرکتهای فعال در بندر و پیگیری جهت رفع آنها .

• بررسی، ثبت و تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته در سطح بندر و برنامه ریزی جهت انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه .

• تشکیل کارگروههای تخصصی بمنظور ارتقاء کیفی و بهبود وضعیت ایمنی و حرکت در راستای اهداف HSE .

• طراحی برنامه مقابله و واکنش در شرایط اضطراری و انجام مانور های آمادگی مواجهه با شرایط اضطراری .

• برگزاری جلسات HSE با پیمانکاران به منظور بررسی مشکلات موجود در زمینه HSE و ارائه راهکارهای اجرایی .

• پیگیری و نظارت بر برگزاری جلسات HSE در سطح پیمانکاران جهت ارتقاء سطح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران .

• شناسایی خطرات و ارزیابی و مدیریت ریسک (Risk Assessment & Management) بمنظور حذف، کاهش و کنترل ریسک های HSE .

• پیگیری جهت جذب کارشناس HSE برای کلیه شرکت های فعال در بندر و نظارت بر عملکرد آنها در قالب طرح الزام .

• پیگیری جهت تهیه و استفاده از لوازم PPE برای پرسنل شاغل در شرکت های پیمانکاری .

• اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه . HSE

• پیگیری جهت برگزاری دوره های آموزشی در زمینه HSE متناسب با فعالیتهای بندری .

• تهیه و توزیع اطلاعات ایمنی مواد( MSDS ) .

• تهیه نظامنامه HSE بندر .

• تهیه و تدوین دستورالعملهای ایمنی و روش های استاندارد مرتبط با فعالیتهای بندری جهت ابلاغ به پیمانکاران .

• تدوین شاخصهای ارزیابی پیمانکاران بر اساس استانداردهای HSE جهت ارزیابی و کنترل عملکرد آنها .

• تهیه چک لیست های ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHSAS 18001 ) و انجام ممیزی .

2- بهداشت

مرکز HSE بندر در راستای صیانت از سرمایه های انسانی، پیشگیری از بیماریهای شغلی و اجرای اثر بخش الزامات و قوانین بین المللی ، ملی و سازمانی اقداماتی را بشرح ذیل انجام می دهد: • پیگیری جهت استقرار و اجرای مقررات بهداشتی بین المللی IHR در بندر .

• ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آورمحیط کار (فیزیکی ، شمیایی، بیولوژیکی ) و تلاش در جهت بهبود شرایط محیط کار .

• انجام بازدید های روتین از اماکن رفاهی واماکن تهیه و توزیع موادغذایی و بهداشتی شامل رستورانها، آبدارخانه ها و انبارها و سایر مکان ها .

• تهیه و توزیع مطالب و دستورالعملهای بهداشتی.

• انجام کلر سنجی آب شرب در نقاط مختلف بندر و پیگیری به منظور رفع عدم انطباقها .

• انجام عملیات سمپاشی ، طعمه گذاری ، مه پاشی در کلیه بخشهای اداری ، منازل سازمانی و بخش های خدماتی .

• پیگیری جهت انجام معاینات ادواری پرسنل و پیمانکاران بمنظور حفظ سلامت کارکنان .

• پیگیری جهت تهیه کارت بهداشت برای کارکنان آبدارخانه ها ، فروشگاهها و بوفه ها .

• فعال نمودن اورژانس بندر ، به منظور ارائه خدمات اورژانسی و درمانی با تحویل یکدستگاه خودرو آمبولانس و حضور تکنسین فوریت های پزشکی به منظور کاهش عوارض مصدومیت های ناشی از کار .

• تعامل و همکاری با مراکز بهداشت استان و شهرستان در زمینه های مختلف بهداشتی .

3- محیط زیست

مرکز HSE بندر در راستای حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار و رعایت الزامات استاندارد محیط زیست و قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیستی اقداماتی را بشرح ذیل در دست اجرا دارد :

• انجام ممیزی دوره ای و بازرسی محیط زیستی از محوطه های عملیاتی عمومی و اختصاصی، عملیات جمع آوری ، نگهداری موقت و حمل زباله، تاسیسات آب و فاضلاب ، کاهش آلاینده های محیطی و پیگیری جهت رفع عدم انطباقها .

• نمونه برداری و اندازه گیری دوره ای از میزان انتشار آلاینده های آب و هوا شامل: سنجش میکروبی و شیمیایی آب شرب، فاضلاب و سنجش گازها و گرد و غبار محیطی و گازهای خروجی ازدودکش و بررسی و ارزیابی آنها بر اساس استاندارد های موجود و نیز بر طبق روش اجرایی مربوطه .

• شناسایی و ارزیابی جنبه ها و پیامد های محیط زیستی مرتبط با فرآیند های جاری در بندر و پیگیری جهت حذف ، کاهش و کنترل آنها .

• تهیه، تدوین، بازنگری و اجرایی نمودن دستورالعملها و روشهای اجرایی محیط زیستی بر اساس آخرین استانداردهای ملی و بین المللی .

• تهیه چک لیست های ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست .

• ارتقاء دانش و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین کارکنان از طریق برگزاری کارگاه ها ، سمینارهای آموزشی و انتقال و ارسال پیامها و اطلاعات محیط زیستی .

• نظارت و پیگیری بر حسن اجرای جمع آوری، حمل و دفع انواع پسماندهای تولیدی در بندر مطابق قوانین ملی و بخشنامه های ابلاغ شده از سوی سازمان و دستورالعملهای داخلی


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ۰۸:۴۴