اعلامیه های دریایی

اخطاریه یا اعلامیه دریانوردی (Notice to Mariners) شامل اعلامیه هایی برای دریانوردان در رابطه با مسائل مهم و موثر بر ایمنی ناوبری؛ از جمله اطلاعات جدید هیدروگرافی، تغییر در کانالها و وسایل کمک ناوبری (بویه ها، چراغها و فانوس های دریایی)، غرق شدن شناورها در آبراه ها و کانال های دریانورد و دیگر اطلاعات مهم می باشد.

این اطلاعیه ها در محدوده آبهای تحت حاکمیت یک کشور توسط مرجع دریایی آن کشور صادر و فرمت آن بر اساس استاندارد های بین‌المللی ذیل می باشد:

• دستورالعمل اطلاعات ایمنی دریانوردی (MSI) صادره از سوی IALA

• سند راهنمای خدمات جهانی اخطارهای دریانوردی صادره از سوی IALA

• کتابچه (IHO INT1) ، در مورد علائم و اختصارات در روی نقشه ها

• سایر اسناد بین المللی صادر شده از سوی IHO و کمیته فرعی .CPRNW این اعلامیه ها به زبان انگلیسی و زبان مادری کشور صادر کننده تهیه می شود. این اعلامیه دریایی بصورت کاغذی برای کلیه دریائیان در داخل کشور و از طریق وزارت امور خارجه برای دریانوردان خارجی ارسال می گردد و در برگیرنده اطلاعات و موارد بی شماری در رابطه با ایمنی دریانوردی می باشد.

                                                                                                                                           

ظ کتاب خلاصه اعلامیه های دریایی سالیانه

 اصلاحات نقشه ها و نشریات دریایی

اعلامیه های در یایی در بر گیرنده اصلاحاتی بر روی چارت ها و نشریات دریایی است. این اعلامیه ها دارای اطلاعات بسیار مهمی برای ایمنی دریانوردی می باشند. دریانوردان ملزم هستند تا محصولات خود را مطابق اعلامیه های دریایی به روز نگهداری کنند. این اعلامیه های تنها روی نسخه های به لازم الاجرا اعمال می شوند.

 

ت

اعمال اصلاحات اعلام شده روی نقشه


 اعلامیه دریایی محلی

اعلامیه دریایی محلی (Local Notice to Mariners) یک اطلاعیه دریایی است که موضوع آن مرتبط به یک استان ساحلی یا یک بندر خاص بوده و کلیه موارد کاهش یا افزایش ایمنی که ضرورت اطلاع رسانی آن به دریانوردان در استان مربوطه یا در محدوده تحت پوشش بندر مربوطه از سوی مرجع صدور، تأکید گردد و موجبات ارتقاء ایمنی دریانوردی، کاهش سوانح دریایی یا پیشگیری از وقوع سوانح را باعث می شود. در ادارات کل/ اداره بنادر در هر استان/ بندر، بخش مرتبط با عملیات دریایی آن بندر متولی صدور اعلامیه دریایی محلی می باشد، بنحوی که برای مراجع استانی بندر محل استقرار اداره کل و برای محدوده محلی در بنادر کوچک، اطلاع رسانی توسط بندر مربوطه در حوزه و محدوده خودش انجام می پذیرد.

اهداف اعلامیه دریایی محلی

آخرین تغییرات و اصلاحات در محدوده دریایی هر استان/بندر که موجب افزایش / کاهش ایمنی دریانوردی می گردد به کلیه دریانوردان، دریائیان، ارگانهای ذیربط تا حد پایین تر سطوح دریانوردان در حوزه بندر، اطلاع رسانی گردد. چون هر چقدر اطلاع رسانی دقیق تر، شفاف تر و بهتر صورت بگیرد، منتج به کاهش سوانح دریایی افزایش ایمنی دریانوردی و پیشگیری از وقوع صدمات، لطمه های جانی و مالی و حفظ اموال دولت و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد. پس نتیجه میگیریم که اعلامیه دریایی محلی، یکی از ابزارهای اطلاع رسانی متولی امر ایمنی دریانوردی است که سهم خود را در انعکاس خبر رسانی به دریانوردان از طریق صدور اعلامیه دریایی محلی ایفاد می نماید.

مندرجات / مفاد اعلامیه دریایی محلی

1. مختصات جغرافیایی محل مورد نظر (طول و عرض جغرافیایی)

2. محدوده محلی مشخصات محل مورد نظر (آدرس محلی خطر)

3. نوع خطر / تغیییرات / اصلاحات / عملیات در دست انجام

4. محدوده زمانی انجام عملیات (اگر لازم باشد) مثلاً" از تاریخ ۱/۹/۸۹ به مدت ۲۰ روز

5. صدور اعلامیه دریایی در صورتی که عملیاتی مثل لوله گذاری، تعمیرات زیرآبی و عملیات هیدروگرافی لایروبی و نظایر اینهاست، حتی الامکان یک هفته قبل از شروع عملیات باشد.

6. بندهای ۱ الی ۵ الزامی بوده ولی سایر اطلاعات تکمیلی در صورتیکه لازم تشخیص داده شد، اضافه شود.

7. صدور اعلامیه دریایی از نامه ارسال آن به مراجع ذیربط جدا باشد .

8. شماره اعلامیه دریایی محلی شامل شماره اعلامیه شروع از ۰۱ مانند نمونه ۰۱/۸۹ که ۸۹ سالی که در آن هستید می باشد.

9. در صورتی که برای موضوع خاصی قبلا اعلامیه دریایی بین المللی (NtM) توسط اداره کل امور دریایی سازمان راجب همان موضوع صادر شده و رونوشت آن بدست شما رسیده است ، ارسال اعلامیه دریایی صادره توسط امور دریایی که ضمیمه به یک نامه برای مراجع استانی و محلی کفایت می نماید و لزوما نیازی به صدور اعلامیه دریایی محلی نمی باشد.

 

اعلامیه

نمونه اعلامیه دریایی جهت اعلام تغییرات هیدروگرافیک

 


 گیرندگان اعلامیه دریایی محلی در محدوده استان/بندر مربوطه

۱- اصل نامه به بالاترین مرجع دریانودری زده شود (مثل شرکت کشتیرانی).

۲- در رونوشت ها اولویت بندی ارشدیت و سلسله مراتب گیرندگان نامه رعایت شود.

۳- رونوشت ها:

1-۳ شرکتهای کشتیرانی ..................... ( اعم از خصوصی یا دولتی).

2-۳ تعاونی های صیادی، دریانوردی و ...

3-۳ فرماندهی محترم منطقه ....... نیروی دریایی ارتش، نیروی دریایی سپاه.

4-۳ دریابانی

5-۳ هواپیمایی و هواشناسی (در صورت اقتضاء)

6-۳ اداره کل امور دریایی سازمان بانضمام تصویر اعلامیه دریایی محلی شماره ..../۸۹ جهت استحضار.

7-۳ رونوشت به ارسال کننده اطلاعات داده شود (بازگشت به نامه شماره ..................... مورخ .............

ضمیمه اعلامیه دریایی محلی

• در صورت امکان یک نقشه کوچک در سایز A4 یا A3 که محدوده عملیات/خطر در آن مشخص باشد.

• در صورت امکان و حسب تشخیص کپی عکس را هم برای شفافیت در اطلاع رسانی می توانید ضمیمه کنید.

آدرس و تلفن مرجع صدور اعلامیه دریایی محلی

حتی الامکان آدرس، تلفن تماس و فاکس را جهت تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به سوالات احتمالی و جمع آوری بازخورد اطلاعات، رفع ابهامات و اشکالات احتمالی در انتهای اعلامیه دریایی محلی قید نمایید. 

علامیه های دریایی در اداره بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان

اعلامیه های دریایی در بندر چابهار زیر نظر معاونت بندری و دریایی و بوسیله اداره ایمنی و حفاظت دریایی صادر می شوند.


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۲