* مراکز جستجو و نجات دریایی در اداره کل بنادر و دریانوری استان به ارائه خدمات دریایی جستجو و نجات دریایی و کنترل و پایش آب­ های تحت پوشش خود می­ پردازند. مراکز جستجو و نجات دریایی از آمادگی عملیاتی در هر یک از بنادر (تجاری)، پایانه­ های دریایی و اسکله های مسافری و تفریحی به منظور مقابله با سوانح اضطراری و کمک رسانی به اشخاص مضطر در دریا برخوردار می ­باشد. در صورت بروز سانحه دریایی و یا ارائه خدمات جستجو و نجات اضطراری در دریا با شماره ­های زیر تماس برقرار نمائید.

 

 کارشناس مسئول واحد  خط ارتباطی مستقیم: 05431283230

کارشناس جستجو و نجات دریایی  خط ارتباطی مستقیم: 05431283233

خط داخلی مرکز جستجو و نجات دریایی: 05431283230

خطوط شهری: 05435322145 05435321215 05435321216 - 05435321415

فکس: 05435321215

ایمیل:     Chabaharradio@pmo.ir

 

در کلیه استان های ساحلی شمالی و جنوبی کشور با شماره گیری تلفن  ۱۵۵۰  مراکز جستجو و نجات دریایی به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی اعلام اضطرار جهت نجات جان دریانوردان محترم می باشند.

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ۱۳:۱۳