بنادر صیادی با توجه به پتانسیل ­های موجود نسبت به تکمیل و عملیاتی ­سازی خدمات ارتباطات و جستجو و نجات دریایی، آلودگی در دریا، هیدروگرافی و لایروبی و هرگونه بازدید از ایمنی دریانوردی بنادر صیادی اقدام می­ نمایند. جهت ارتباط با کارشناسان واحدهای مربوطه می ­توانید با شماره­ های زیر تماس حاصل فرمایید.

 

کارشناس مسئول واحد    خط ارتباطی مستقیم: 05431283222

کارشناس بنادر صیادی      خط ارتباطی مستقیم: 05435321036

کارشناس حقوق دریایی  -    خط ارتباطی مستقیم: 05431283226

کارشناس هیدروگرافی و لایروبی      خط ارتباطی مستقیم: 05435321036

خط داخلی مرکز جستجو و نجات دریایی: 05431283230

اداره ثبت و بازرسی شناوران - 05431283440

فکس: 05435321215

ایمیل:     Chabaharradio@pmo.ir


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ۱۳:۰۰