شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
 

الزامات و مزایای عملیات جستجو و نجات دریایی

·         کاهش تلفات و خسارات مالی و جانی 

·         ایجاد محیطی ایمن جهت صنایع مرتبط دریانوردی، هوانوردی، گردشگری، تحقیقات و ...

·         تبلیغات مثبت برای کشور

·         صیانت و حاکمیت آبهای کشور

·         کاهش حق بیمه مسئولیت و باربری در صنعت کشتیرانی

·         فراهم آوردن آرامش خاطر نزدیکان و بستگان سرنشینان شناورها

 


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۳