دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
 

معرفی راهنمای بین المللی جستجو و نجات هوایی و دریایی IAMSAR Manual

اولین هدف از انتشار سه جلد راهنمای بین المللی جستجو و نجات هوایی و دریایی (IAMSAR Manual) را می توان به اینگونه ذکر نمود:

 کمک به کشور ها در زمان برقراری جلسات جستجو و نجات و رفع احتیاجات، رعایت قوانینی که تحت کنوانسیون های ذیل به آن پیوسته اند:

·         کنوانسیون بین المللی هوابرد غیر نظامی (ICAO)  

·         کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی (SAR)

·         کنوانسیون بین الملیی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS)

  و گرداوری یک سند راهنما بمنظور اعمال رویکرد های متداول هوایی و دریایی جهت سازماندهی و ساماندهی خدمات جستجو و نجات.

 

جلد اول: سازماندهی و مدیریت

·         مفهوم سیستم جهانی جستجو و نجات

·         پایه گذاری و بهبود سیستم ملی و منطقه ای جستجو و نجات

·         همکاری با کشور های همجوار جهت تدارک خدمات موثر و اقتصادی جستجو و نجات

 

جلد 2: هماهنگی عملیات

·         کمک به پرسنل، کسانی که عملیات و تمارین جستجو و نجات را طرح ریزی و هماهنگی می کنند

 

جلد 3: امکانات سیار

·         به معنای حمل وسایلی است بر روی واحد های نجات، هواپیما ها و یا شناور ها، جهت کمک رسانی و ارائه جستجو و نجات یا دستورالعمل ماموریت هماهنگ کننده در صحنه

 

 

 

 

واژگان ذیل با این معانی در جستجو ونجات به کار رفته‌اند:

1)       جستجو: هرگونه عملیات معمولاً هماهنگ شده توسط یک مرکز هماهنگی نجات یا مرکز فرعی نجات با استفاده از پرسنل و تسهیلات موجود برای یافتن افراد مضطر؛

2)       نجات: هرگونه عملیات برای جمع‌آوری افراد مضطر، تامین نیازهای اولیه پزشکی و غیره آنها و تحویل آنها به محلی امن؛

3)       خدمات جستجو و نجات: اجرای نظارت بر اضطرار، ارتباطات، هماهنگی و فعالیت‌های جستجو و نجات، شامل ارائه توصیه‌های پزشکی، کمک‌های اولیه، تخلیه پزشکی افراد، از طریق استفاده از منابع دولتی و خصوصی شامل واحدهای هوایی و دریایی همکاری‌کننده و سایر وسایل و تاسیسات؛

4)       منطقه جستجو و نجات: منطقه دارای ابعاد تعریف شده مرتبط با مرکز هماهنگی نجات که در درون آن خدمات جستجو و نجات ارائه می‌شود؛

5)       مرکز هماهنگی نجات: واحدی دارای مسئولیت سازماندهی موثر خدمات جستجو و نجات و هماهنگی انجام عملیات جستجو و نجات در درون منطقه جستجو و نجات؛

6)       مرکز فرعی نجات: واحدی زیرمجموعه مرکز هماهنگی نجات که به منظور تکمیل فعالیت آن مطابق الزامات خاص مراجع مسئول ایجاد شده است؛

7)       تسهیلات جستجو و نجات: هرگونه ابزار متحرک، شامل واحدهای مخصوص جستجو و نجات استفاده شده برای انجام عملیات‌های جستجو و نجات؛

8)       واحد جستجو و نجات: واحدی دارای پرسنل آموزش دیده و تجهیزات مناسب برای انجام سریع عملیات‌های جستجو و نجات؛

9)       پست اطلاع‌رسانی: هرگونه تسهیلات به منظور استفاده به عنوان واسطه میان فرد گزارش‌دهنده مورد فوق‌العاده و مرکز هماهنگی یا مرکز فرعی نجات؛

10)      وضعیت فوق‌العاده: واژه‌ای کلی که می‌تواند حسب مورد به معنای وضعیت تردید، آماده‌باش و یا اضطرار باشد؛

11)      وضعیت تردید: شرایطی که در آن درباره ایمنی فرد، شناور یا واحدی دیگر تردید وجود دارد؛

12)      وضعیت آماده‌باش: شرایطی که در آن درباره ایمنی فرد، شناور یا واحدی دیگر نگرانی وجود دارد؛

13)      وضعیت اضطرار: وضعیتی که در آن یقین مستدل وجود دارد که فرد، شناور یا واحدی دیگر در معرض خطر جدی و قریب‌الوقوع قرار دارند و نیازمند کمک فوری هستند؛

14)      هماهنگ‌کننده در صحنه: فرد تعیین شده برای هماهنگی عملیات‌های جستجو و نجات در درون منطقه‌ای مشخص شده؛

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۳