قراردادهای الگو جهت سرمایه گذاری:

1- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث سیلوی غلات

2- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث مخازن نگهداری روغنهای مایع خوراکی

3- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث مخازن فرآورده های نفتی ، سایت سوخت رسانی و دریافت و پردازش مواد زاید

4- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث مخازن نگهداری فرآورده های نفتی

5- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث کارخانجات صنعتی تولیدی، صنایع تبدیلی و بسته بندی

6- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث انبار و محوطه های اختصاصی ( محوطه های روباز جهت نگهداری کالای عمومی و کانتینر ) به صورت BOT

7- قرارداد اجاره اراضی جهت سرمایه گذاری در زمینه ساخت و بهره برداری از پایانه عمومی مواد معدنی و مصالح ساختمانی به صورت BOT

8- قرارداد اجاره اراضی جهت سرمایه گذاری به منظور احداث خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی جهت بهره برداری به به صورت BOT


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۲