یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

 قراردادهای الگو جهت سرمایه گذاری:

1- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث سیلوی غلات
2- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث مخازن نگهداری روغنهای مایع خوراکی
 -3قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث مخازن فرآورده های نفتی ، سایت سوخت رسانی و دریافت و پردازش مواد زاید
4- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث مخازن نگهداری فر آورده های نفتی
5- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث کارخانجات صنعتی – تولیدی ، صنایع تبدیلی و بسته بندی
6- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث انبار و محوطه های اختصاصی ( محوطه های روباز جهت نگهداری کالای عمومی و کانتینر ) به صورت BOT
7- قرارداد اجاره اراضی جهت سرمایه گذاری در زمینه ساخت و بهره برداری از پایانه عمومی مواد معدنی و مصالح ساختمانی به صورت BOT

8- قرارداد اجاره اراضی جهت سرمایه گذاری به منظور احداث خطوط لوله انتقال فراورده های نفتی جهت بهره برداری به به صورت BOT

‌مزایا و پتانسیلها :‌

 

- تخفیف 30 درصدی در کلیه ردیفهای حقوق و عوارض بندری وارد بر کشتیهای کانتینری .

- تخفیف حداقل 30 درصد در هزینه های تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) نسبت به سایر بنادر جنوبی کشور

- تخفیف 75 درصدی در انبارداری کانتینرهای وارداتی و 85 درصد در انبارداری کانتینرهای صادراتی .

- تخفیف 30 درصدی در هزینه باربری و انبارداری وارد بر کالاهای غیر کانتینری نسبت به سایر بنادر کشور .

- تنها بندر اقیانوسی کشور (دروازه ورودی خلیج فارس )

- فاصله تا فرودگاه 40 کیلومتر .

- دروازه ورودی کریدور بین المللی شمال – جنوب و محور توسعه شرق کشور .

- عدم انتظار نوبت کشتی به نسبت سایر بنادر کشور .

- جاده ترانزیتی چابهار به میلک(چابهار - نیکشهر-ایرانشهر-زاهدان)