دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

قراردادهای الگو جهت سرمایه گذاری

 قراردادهای الگو جهت سرمایه گذاری:

1- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث سیلوی غلات
2- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث مخازن نگهداری روغنهای مایع خوراکی
 -3قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث مخازن فرآورده های نفتی ، سایت سوخت رسانی و دریافت و پردازش مواد زاید
4- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث مخازن نگهداری فر آورده های نفتی
5- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث کارخانجات صنعتی – تولیدی ، صنایع تبدیلی و بسته بندی
6- قرارداد اجاره اراضی به منظور سرمایه گذاری جهت احداث انبار و محوطه های اختصاصی ( محوطه های روباز جهت نگهداری کالای عمومی و کانتینر ) به صورت BOT
7- قرارداد اجاره اراضی جهت سرمایه گذاری در زمینه ساخت و بهره برداری از پایانه عمومی مواد معدنی و مصالح ساختمانی به صورت BOT

8- قرارداد اجاره اراضی جهت سرمایه گذاری به منظور احداث خطوط لوله انتقال فراورده های نفتی جهت بهره برداری به به صورت BOT


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ۰۸:۱۷