پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

اطلاعیه ها و مدارک مورد نیاز

 تعاریف:

صدور: شناسنامه ای که برای اولین بار صادر میگردد.

تمدید: شناسنامه پس از اتمام اولین تاریخ اعتبار ۵ ساله ، برای ۵ سال دوم تمدید می گردد.

تجدید: شناسنامه ای که بعد از خاتمه اعتبار و پر شدن صفحات تمدید یا خدمات دریایی یا ملاحظات و یا مخدوش شدن شناسنامه قبلی که استفاده از آن امکان پذیر نباشد صادر می گردد. ارتقاء سمت: ثبت سمتهای جدید دریانوردی به درخواست دریانورد.

کارمند کشتیرانی: افراد غیر دریانوردی که بنا به نیاز خطوط کشتیرانی عازم ماموریت های دریایی می باشند.

همراه: همسر یا فرزندان دریانورد که به قصد سفر به همراه دریانوردان نیاز به صدور شناسنامه دریانوردی دارد.


شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور وتجدید شناسنامه دریانوردی:

- دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن و صلاحیت خروج از کشور

-روگرفت فرم شناسنامه دریانوردی - اصل و روگرفت کارت ملی (یک سری)

- اصل و روگرفت تمامی صفحات شناسنامه (یک سری)

- اصل وروگرفت صفحه اول گذرنامه هوایی

- اصل و روگرفت کارت سلامت پزشکی معتبر که پس از معاینات لازم توسط پزشکان معتمد صادر می گردد.

 - اصل و روگرفت گواهینامه ایمنی چهارگانه معتبر جهت کارمندان و دانشجو یان

- اصل و روگرفت گواهینامه مهارت یا گواهینامه شایستگی معتبر جهت دریانوردان

- اصل شناسنامه دریانوردی برای تقاضاهای تمدید،تجدیدودرج سمت

- معرفی نامه از شرکت کشتیرانی یا مراکز آموزش عالی برای کارمندان و دانشجویان

- ۳ قطعه عکس۴*۳ رنگی(عکس سیاه و سفید به هیچ وجه پذیرفته نمی گردد), پشت نویسی شده، بدون عینک، کلاه، کراوات و یونیفرم با زمینه کاملاً روشن، از یک نگاتیو که بیش از یکسال از تاریخ آن نگذشته باشد و بانوان با حجاب اسلامی (در خصوص فرزندان عکس ها به صورت انفرادی و جهت فرزند دختر بالای ۸ سال، حجاب اسلامی الزامی است ).


شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تمدید شناسنامه دریانوردی:

- دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن و صلاحیت خروج از کشور

-تکمیل فرم درخواست شناسنامه دریانوردی

-کپی کارت ملی

-کپی کارت مهارت

- کپی کارت سلامت پزشکی

-کپی صفحه اول گذرنامه هوائی

-یک قطعه عکس ۴*۳ برای الصاق بر روی فرم

-پاکت پستی مخصوص شناسنامه

توجه :

*ملاک صحت نگارش فارسی و لاتین مشخصات فردی متقاضیان، مشخصات تایید شده توسط متقاضی در بند ۱ فرم درخواست صدور اسناد می باشدو هر گونه درخواست تغییر در مشخصات بعد از صدور، منجر به تاخیر و منوط به پرداخت کامل هزینه های صدور خواهد شد. لذا درخواست می گردد دقت کافی در خصوص درج صحیح اطلاعات فردی مطابق با شناسنامه و یا گذرنامه بعمل آید.

*پذیرش مدارک فقط از مراکز آموزشی دریانوردی مجاز مسقر در صورت می پذیرد.

*ارائه اصل و کپی مدارک به پذیرش الزامیست . در صورت عدم ارائه اصل مدارک، لازم است روگرفت مدارک توسط مراجع ذیصلاح برابر با اصل گردد.

*با هر گونه تخلف در خصوص جعل و تزویر اسناد مطابق قوانین و مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.

*تحویل شناسنامه دریانوردی به وکیل در صورتی امکان پذیر است که بند ۱۱ فرم درخواست شناسنامه دریانوردی توسط متقاضی تکمیل و توسط دفتر ثبت اسناد رسمی تائید گردیده باشد.

*تکمیل بند ۱۳ تعهدنامه آموزشهای ایمنی جهت بانوان و کارمندان الزامی می باشد.

*گواهینامه های شایستگی و چهارگانه الزاما می بایستی بیش از ۳ ماه و گواهی سلامت پزشکی بیش از یک ماه اعتبار داشته باشند.

**مبالغ دریافتی جهت صدور به هیچ وجه قابل استرداد و یا انتقال به غیر نمی باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۱۶:۱۰