دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

مسیرهای دریایی

فاصله های دریایی:

1)بنادر داخلی استان سیستان و بلوچستان:

 نام بندر گواتر پسابندر بریسرمینچابهار کنارکپزمگوردیمتنگ  بیردفدماغه میانی 
 گواتر 8 25 47 59 65 74 84 94 100 138
 پسابندر 8 0 17 39 50 57 66 76 86 92 130
بریس  25 17 0 24 34 40 50 60 71 76 115
 رمین 47 39 24 0 10 18 27 36 47 53 91
 چابهار 59 50 34 10 0 8 17 26 37 43 81
 کنارک 65 57 40 18 8 0 16 25 36 42 80
 پزم 74 66 50 27 17 16 0 11 22 28 66
 گوردیم 84 76 60 36 26 2511  0 11 17 55
 تنگ 94 86 71 47 37 36 22 11 0 5 44
 بیردف 100 92 76 53 43 42 28 17 5 0 40
 دماغه میانی 138 130 115 91 81 80 6655  44 40 0

*واحد:مایل

 

2)بنادر خارج از استان:

 نام بندر فاصله های دریایی(مایل)
 آبادان 790
 ابوظبی 435
 ابوفلوس(عراق) 850
 ابوموسی 260
 امام خمینی805
 بمبئی 768
 بندرعباس 305
 بوشهر 680
 جاسک 165
 جبل علی 384
 خارک 680
 خرمشهر 825
 دوبی 364
 دوحه(قطر) 560
 سیری 385
 شارجه 355
 صلاله 700
 قشم 295
 گناوه 705
 لنگه 375
 مسقط 150
 منامه(بحرین) 625
 کراچی331 
 کویت 795


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۰۹:۲۰