شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

کنترل و بازرسی چابهار در یک نگاه

بخش کنترل و بازرسی بندر چابهار به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی و اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در خصوص کنترل وضعیت فنی و ایمنی کلیه شناوران متردد در بنادر استان میباشد که ضمن اطمینان از حفظ شرایط ایمن در شناورها از تردد شناوران غیراستاندارد و پر خطر از منظر ایمنی و زیست محیطی جلوگیری به عمل خواهد آورد.

در همین راستا این مرکز در سال 1395 تعداد 332 بازرسی از شناوران متردد در بندر چابهار به عمل آورد که در این بازرسی ها 745 نقص ایمنی و زیست محیطی شناسایی شد که حسب مورد در برخورد با نواقص با ریسک پایین، تذکرات لازم به مالکان و فرماندهان شناوران مربوطه داده شد و یا در صورت لزوم در مواجهه با نواقص پر خطر اقدامات لازم جهت جلوگیری از خروج شناور از بندر تا اطمینان از رفع کامل نواقص و کاهش ریسک ایمنی و زیست محیطی اتخاذ گردید.لازم به ذکر است این مرکز از ابزار قانونی توقیف تنها به عنوان آخرین راهکار جهت الزام مالک و فرمانده به رفع نواقص استفاده می کند و هم اکنون نیز در میان بنادر کل کشور، ضمن اینکه دارای رکورد بالایی در میزان کشف نواقص میباشد، دارای حد پایینی از توقیف نیز میباشد. که در نتیجه این اقدامات شاهد کمترین سوانح ایمنی و زیست محیطی در بخش شناورهای تجاری در این بندر هستیم.

بخش کنترل و بازرسی چابهار از پیشرفته ترین مراکز کنترل و بازرسی در کشور میباشد و برای اولین بار در سطح کشور و همگام با پیشرفته ترین مراکز کنترل و بازرسی در سطح جهان، اقدام به صدور آنلاین گزارشات بازرسی بر روی کشتی نمود و هم اکنون هم زمان با انجام بازرسی بر روی کشتی، گزارش مربوطه در سامانه های آنلاین سیستم جامع دریایی کشور و سامانه جهانی IOCIS ثبت میگردد و چاپ گزارشات نیز بر روی کشتی و از طریق امکانات سخت افزاری بازرسان و بدون نیاز به امکانات کشتی انجام میشود.

همچنین این مرکز در مسیر همگامی با مراکز کنترل و بازرسی پیشرفته در جهان و برای اولین بار در سطح کشور و کشورهای منطقه اقدام به پیاده سازی طرح مستند سازی گزارشات بازرسی شناوران کنوانسیونی نموده است. در این طرح تمام مراحل بازرسی از ابتدا تا انتها توسط تجهیزات مربوطه بصورت صوتی و تصویری مستند سازی و ضبط میگردد. لازم به ذکر است بخش کنترل و بازرسی میتواند از مستندات فوق جهت مقاصد آموزشی و تبلیغاتی بدون اطلاع یا کسب اجازه از پرسنل و مالکان شناوران به نحو مقتضی استفاده نماید.

در انتها این مرکز به کلیه کشتی های استاندارد و حامی و حافظ ایمنی و محیط زیست دریایی در این بندر خوش آمد گفته و آماده همکاری علمی و عملی با مالکان و فرماندهان شناورهایی است که عزم و اراده جدی جهت انطباق شناوران خود با استانداردهای ملی و بین المللی ایمنی و محیط زیست دریایی را دارند. لازم به ذکر است این مرکز بطور قاطع و جدی با شناوران پر خطری که ایمنی و محیط زیست دریایی را به خطر می اندازند و دارای سوابق متعدد توقیف و بازرسی پر نقص در دیگر بنادر ایران و جهان هستند برخورد نموده و این شناوران را از ورود به این بندر ایمن و پاکیزه بر حذر می دارد.

        *شعار بخش کنترل و بازرسی بندر چابهار، «دریای پاک و ایمن، ضامن توسعه پایدار اقتصادی»*


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ۱۴:۲۹