شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
 

پرسش های متداول

 


آیا ارائه خدمات دریایی به صورت نامه کتبی از طرف شرکت یا به صورت درج در شناسنامه دریانوردی هریک به تنهایی کافی است؟


بلی، در شناسنامه دریانوردی تکمیل صفحات مربوط به خدمت دریایی و تایید آن توسط فرمانده و شرکت کشتیرانی مربوطه یا ارائه نامه کتبی از سوی شرکت کشتیرانی همراه با درج جزئیات سفرهای دریایی و تایید آن توسط آن شرکت قابل قبول می باشد .

 

آیا داشتن همزمان سمت های مختلف دریانوردی (عرشه و موتور) در یک گواهینامه شایستگی امکان پذیر است؟


 بلی، از هریک (عرشه و موتور) حداکثر یک سمت قابل درج در گواهینامه شایستگی می باشد

 

آیا طی دور ه های جانبی دریانوردی در خارج از کشور ایران مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی می باشد؟


. گواهی طی دوره های آموزشی جانبی، خارج از کشور بر اساس استانداردها و قوانین و مقررات آن کشور صادر شده و مورد قبول و تایید سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد

 

از کجا می توان دفترچه کارآموزی را تهیه کرد؟


دفترچه کار آموزی را با مراجعه به مراکز و مؤسسات آموزش دریانوردی مورد تأیید اداره کل طبق آدرس های مندرج در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان وبلوچستان، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی تهیه نمایید .

 

چه مدارکی مورد نیاز آزمونهای دریانوردی (عرشه و موتور) می باشد؟


برای مشاهده مدارک مورد نیاز شرکت در آزمونهای دریانوردی می توانید به آدرس سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان وبلوچستان قسمت امتحانات، گواهینامه و شناسنامه دریانوردی رفته و سپس در قسمت گواهینامه های دریانوردی بر روی گزینه یا سمت مورد نظر کلیک

http://chabaharport.pmo.ir   نمایید )

 

چگونه می توان گواهینامه شایستگی،کارت مهارت یا شناسنامه دریانوردی خود را تمدید کرد؟


مدارک و شرایط مورد نیاز تمدید یا تجدید هر یک از اسناد مورد نیاز را می توان با مراجعه به سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان وبلوچستان قسمت امتحانات، گواهینامه و شناسنامه دریانوردی مدارک لازم را تهیه و از طریق اداره پست یا مؤسسات آموزشی مورد تایید یا تعاونی صیادی اقدام نمایید .

 

در صورت مفقود شدن گواهینامه شایستگی ، کارت مهارت یا شناسنامه دریانوردی چگونه اقدام نمائیم؟


در صورت مفقود شدن هر یک از مدارک دریانوردی به اداره کل بنادر و دریانوردی – اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی مراجعه نموده، اطلاعات مورد نیاز مدارک خود را دریافت کرده و جهت سپردن تعهد محضری مبنی بر پذیرش مسئولیت عواقب ناشی از هر گونه سوء استفاده احتمالی و عودت مدرک مورد نظر در صورت پیدا شدن، به یکی از دفترخانه اسناد رسمی رفته و پس از دریافت یک نسخه از تعهد تنظیم شده، آن را به اداره امتحانات ارائه داده، اداره امتحانات جهت متقاضی گواهی مفقود شدن مدرک را صادر کرده و پس از گذشت 2 ماه مبادرت به صدور المثنی می نماید.

 

آیا در صورتیکه حداکثر یک ماه خدمت دریائی کسر داشته باشیم می توان در آزمون شرکت نمود؟


بلی، در صورتی که پس از قبولی در آزمون، کسری خدمت دریایی تکمیل شود .

 

آیا می توان دوره های آموزش مورد نیاز یک سمت دریانوردی (عرشه و موتور) صیادی را در خارج از استان سیستان وبلوچستان طی نموده و در آزمونهای استان سیستان وبلوچستان شرکت نمائیم؟


بلی، کلیه دوره های آموزشی طی شده در مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی جهت شرکت در آزمون قابل قبول می باشد .

 

هزینه های مورد نیاز هریک از سمت های دریانوردی _(عرشه و موتور) چقدر است؟


هزینه شرکت در آزمون و صدور هریک از گواهینامه های دریانوردی، کارت مهارت، کارتهای صیادی، کارتهای جانبی و شناسنامه دریانوردی قابل مشاهده در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان وبلوچستان قسمت امتحانات، گواهینامه و شناسنامه دریانوردی می باشد. جهت اطلاع از هزینه های دوره های آموزشی مورد نیاز آزمون به مراکز و مؤسسات آموزش دریانوردی مورد تایید مراجعه نمایید .

 

در صورت تجدید در آزمون مربوط (کتبی ، شفاهی) چقدر طول می کشد مجددآ در آزمون شرکت نمائیم؟


چنانچه فرد در آزمون کتبی و شفاهی تجدید شود پس از گذشت تقریبا یک ماه مجاز به شرکت در آزمون کتبی و شفاهی می باشد. در صورتیکه فقط شفاهی تجدید شود فرد می تواند در دوره بعدی  در آزمون شفاهی شرکت نماید .

 

آیا می توان با گواهینامه شایستگی که در خارج از کشور ایران دریافت کرده ایم برروی شناورهای جمهوری اسلامی ایران فعالت نمائیم؟


فعالیت بر روی کشتهای با پرچم جمهوری اسلامی ایران با گواهینامه شایستگی صادر از سایر کشورها منوط به دریافت سند شناسایی فقط برای گواهینامه های شایستگی معتبر از طرف کشورهای متعاهد با کشور ایران بر اساس مفاد STCW 95  می باشد .

 

جهت دریافت نتیجه آزمون ها به کجا باید مراجعه نمائیم؟


جهت دریافت نتیجه آزمون هر دوره به سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان وبلوچستان قسمت امتحانات، گواهینامه و شناسنامه دریانوردی، قسمت آزمونها مراجعه نموده و با وارد کردن شماره کد ملی خود و کد امنیتی نتیجه آزمون خود را مشاهده نمایید . یا به دفاترمراکزآموزشی دریانوردی مراجعه کنند.

 

چگونه می توان درخواست کارت مهارت ، گواهینامه شایستگی و شناسنامه دریانوردی نمائیم؟


درخواست کارت مهارت و گواهینامه شایستگی با مراجعه به مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی و شناسنامه دریانوردی با مراجعه به دفاترمراکزآموزشی دریانوردی مورد تایید، انجام می شود .

 

جهت طی دوره های آموزش رشته های عرشه، موتور، صیادی و جانبی به کدام مؤسسات آموزشی می توان مراجعه کرد؟


جهت طی دوره های آموزشی به مؤسسات آموزش دریانوردی مورد تأیید اداره کل طبق آدرس های مندرج در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان وبلوچستان ، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی مراجعه فرمایید .

 

آیا تطبیق فرمانده چوبی به فرماندهی فلزی امکان پذیر است؟


خیر، طبق قوانین و دستوالعمل های سازمان بنادر و دریانوردی در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد .

 

آیا تطبیق افسر دوم چوبی به افسر دوم فلزی امکان پذیر است ؟


خیر، امکان پذیر نمی باشد .

 

آیا می توان با داشتن کارت مهارت یا گواهینامه شایستگی عرشه کارت صیادی دریافت نمود؟


1- با داشتن کارت مهارت ملوانی (GT<500) و ارائه گواهی یک سال خدمت دریایی با سمت ملوانی، در صورتی که حداقل یک سال از تاریخ صدور شناسنامه دریانوردی گذشته باشد متقاضی می تواند با ارائه کلیه مدارک مورد نیاز به اداره امتحانات کارت ملوان صیاد درجه 2 دریافت نماید. 2- در صورت داشتن گواهینامه شایستگی افسر دومی و رده بالاتر (GT<500) متقاضی میتواند کارت قایق ران تفریحی دریافت نماید. 3- با داشتن گواهینامه شایستگی فرمانده فلزی یا فرمانده چوبی (GT<550) و ارائه گواهی حداقل یک سال خدمت دریایی بر روی شناورهای صیادی تایید شده اداره کل شیلات استان، دریافت کارت ناخدای صیادی ویژه شناورهای با طول کمتر از 12 متر یا 24 متر امکان پذیر می باشد .   

 

آیا تطبیق سمت های شناورهای صیادی به سمت های رشته عرشه امکان پذیر است؟


بلی، فقط با داشتن ناخدای صیادی ویژه شناورهای با طول کتر از 24 متر، متقاضی می تواند بدون گواهی طی دوره آموزش افسردم چوبی در آزمون سمت افسر دوم چوبی (GT<500) شرکت نماید .

 

دلیل برگزاری کمیسیون پزشکی چه می باشد و چه کسانی در کمیسیون پزشکی شرکت می کنند؟


دلیل برگزاری کمیسیون، مطرح نمودن مسائل افرادی است که جهت دریافت کارت سلامت با مشکل مواجه شدند و متقاضیان با مراجعه به پزشک معتمد و گرفتن معرفی نامه از آن به اداره امتحانات مراجعه نموده و تایخ حضور در کمسیون به آنها اعلام خواهد شد .

 

نحوه دریافت کارت سلامت چگونه می باشد؟


متقاضیان می توانند طبق آدرس های مندرج در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، اداره امتحانات و گواهینامه های دریانوردی قسمت پزشکان و ناظران مورد تایید اداره کل، پزشک محل خود را انتخاب نمود و با مراجعه به آن کارت سلامت پزشکی دریافت نماید .

 

ارائه گواهی طی دوره های آموزش توسط مراکز و مؤسسات آموزشی به اداره امتحانات پس از چه مدت قابل قبول می باشد؟


مدت زمان ارائه گواهی طی دوره آموزش به اداره امتحانات جهت تایید، از تاریخ پایان دوره برای گواهینامه های جانبی حداکثر 3 ماه و جهت گواهینامه های اصلی حداکثر 6 ماه  می باشد .

 

شرایط تدریس در مؤسسات آموزشی چگونه می باشد؟


شرایط تدریس در موسسات آموزشی، متقاضی مدارک مورد نیاز را بر اساس دستورالعمل های سازمان بنادر و دریانوردی به مؤسسات آموزشی ارائه نموده و مدارک متقاضی جهت بررسی کارشناسی و اعطاء مجوز از طریق مؤسسات آموزشی به اداره امتحانات تحویل داده خواهد شد .

 

حداکثر مدت زمان غیبت در دوره های آموزشی چقدر می باشد؟


برای مباحث تئوری حداکثر میزان غیبت مجاز جهت دوره های آموزشی زیر صد ساعت، 5/1 کل زمان مباحث تئوری دوره بوده و برای دوره های آموزشی بالاتر از صد ساعت، 10/1 کل زمان مباحث تئوری دوره می باشد. در ضمن فراگیران به طور کلی مجاز به غیبت عملی در مباحث عملی نمی باشند .


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۰۱