سازمان بنادر و دریانوردی/موسسات رده بندی

 

موسسات رده بندی

نام موسسه

مدیر شعبه

تلفن

آدرس

موسسه رده بندی ایرانیان

عبدالحکیم میرنیا

35331507 - 35336756

چابهار ، خیابان جمهوری جنوبی ، کوچه 6 ، انتهای کوچه

موسسه رده بندی آسیا

عبدالله رئیسی

35320307

چابهار ، بلوار امام خمینی (ره) ، کوچه 24 ، روبروی مسجد محمدیتاریخ بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ۱۱:۱۹