نشانی بندر

 بندر شهید کلانتری   

آدرس: سیستان و بلوچستان، چابهار، انتهای بلوار شهید ریگی، اداره کل بنادر و دریانوردی

نماد تلفن گویا تلفن: 9-31283000-054

دورنویس: 35321414-054

کد پستی: ۹۹۷۱۶۵۴۱۳۱

نماد ایمیل

  ایمیل:  chabaharport@pmo.ir

نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در گوگل: