اداره بازرسی و ثبت شناورها به عنوان یکی از ادارات واحد معاونت دریایی بندر چابهار متولی پیگیری و اجرای مقررات ملی و بین المللی ، کلیه امور مربوط به نظارت بر ساخت شناور در کارگاهها ، موسسات رده بندی ، شرکت های ارائه دهنده خدمات دریایی ، کارخانجات شناورسازی استان سیستان و بلوچستان و همچنین ارائه خدمات ثبتی به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران ( با بندر ثبت چابهار ) می باشد. این اداره از دو بخش اصلی بازرسی - ثبت و صدور گواهینامه های دریایی تشکیل شده است که بخش بازرسی ارائه خدماتی نظیر بررسی شرایط کارگاهها ، نظارت بر مؤسسات رده بندی، نظارت بر شرکت های ارائه دهنده خدمات دریایی ، بازدیدهای مرحله ای از شناورهای درحال ساخت و بازرسی موردی از شناورهای موجود ( مستعمل ) را بر عهده داشته و بخش ثبت و صدور گواهینامه ضمن صدور گواهینامه های ثبت و حداقل خدمه شناورها به ارائه خدمات ثبتی شامل تغییر مالکیت ، ابطال ثبت ، بررسی و نظارت بر تمدید گواهینامه های فنی و ایمنی صادره از مؤسسات رده بندی و ... می پردازد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ۰۹:۴۸

فرایند ثبت دائم شناور

فرایند ابطال ثبت شناور

فرایند ثبت موقت شناور

فرایند نظارت و ممیزی از موسسات رده بندی

فرایند بررسی و تایید کارگاه های ساخت شناور

فرایند نظارت و ممیزی از شرکت های ارائه دهنده خدمات دریایی


* فرآیندهای تجدید گواهینامه های ثبت شناور شامل:

فرایند تغییر مالکیت

فرایند رهن

فرایند فک رهن

فرایند تغییر کلاس

فرایند المثنی شناور

فرایند تعویض موتور


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ۰۹:۵۰

 

نوع خدمت

نوع شناور

تعرفه

حق الثبت

قایق و شناورهای کوچک تفریحی (با درنظر گرفتن مکان تردد و با تشخیص سازمان)

از یک تا سه میلیون (1/000/000 تا 3/000/000) ریال

حق الثبت

شناور تا (10) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده

چهار میلیون (4/000/000) ریال

حق الثبت

شناور تا (30) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده

پنج میلیون (5/000/000) ریال

حق الثبت

شناور تا (50) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده

هفت میلیون (5/000/000) ریال

حق الثبت

شناور بالای (50) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده

ده میلیون (10/000/000) ریال

حق الثبت

شناورهای IOTC و شناورهای آبهای محدود بین المللی دریای عمان و خلیج فارس

بیست میلیون (20/000/000) ریال

درج تغییرات (تجاری)

تجدید گواهینامه ثبت (نقل و انتقال ، ترهین ، فک رهن و تعویض موتور) ، صدور گواهینامه المثنی

چهار میلیون (4/000/000) ریال

درج تغییرات (صیادی)

تجدید گواهینامه ثبت (نقل و انتقال ، ترهین ، فک رهن و تعویض موتور) ، صدور گواهینامه المثنی

پنجاه درصد (50%) هزینه حق الثبت

درج آگهی تغییر مالکیت

شناورهایIOTC و شناورهای آبهای محدود بین المللی دریای عمان و خلیج فارس

سی و یک میلیون و پنجاه هزار (31/050/000) ریال

 

نوع خدمت

تعرفه

صدور گواهینامه حداقل خدمه برای اولین بار

پانصد هزار (500/000) ریال

تجدید گواهینامه حداقل خدمه

دویست و پنجاه هزار (250/000) ریال

 

هزینه مالیات برای کل شناورها 9% هزینه ذکر شده می باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۰۰

 

 کارگاه های ساخت شناور

ردیف

نام شناورسازی

مدیر کارگاه

شماره های تماس

آدرس

1

شناور سازی نعمان صیاد

علی صیادی

64229046

09151451370

کنارک ، فاز یک شهرک صنعتی ، خیابان کار 3

2

شناور سازی نصیر

خدابخش بازدار

64229008

09153460104

کنارک ، فاز یک شهرک صنعتی ، خیابان کار 3

3

شناور سازی منصور

منصور چابک

64223031

09123808939

کنارک ، خیابان خاتم الانبیا ، جنب کلانتری 14

4

شناور سازی کارآفرینان جنوب

شوقی

64229016

09159582761

کنارک ، فاز یک شهرک صنعتی ، خیابان کار 7

 دفترخانه های مجاز

ردیف

نام و نام خانوادگی سردفتر

شماره دفترخانه

تلفن تماس

آدرس

1

حسینعلی شیخی ستوده

8

35333775

چابهار ، بلوار امام (ره) ، خ جمهوری شمالی جنب شیرینی فروشی قناد باشی

2

علیرضا ملازهی ریگی

30

35331951

چابهار ، خیابان فردوسی ، روبروی هتل سپیده

3

علی کیخا

61

35323644

چابهار ، تقاطع بلوار امام و شهید ریگی ، روبروی فرماندهی انتظامی ، طبقه اول

4

مرتضی علیزاده سورکی

73

64222031

کنارک ، چهار راه زرگران ، جنب بیمه خدمات درمانی


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ۱۱:۴۳

 

آدرس:

شهرستان چابهار ، انتهای خیابان شهید ریگی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ، ساختمان اداری شماره 2 ، اداره بازرسی و ثبت شناورها

کد پستی: 9971658749

سمت

شماره های تماس

رییس اداره بازرسی و ثبت شناورها

داخلی 31283821-054

کارشناس مسئول اداره بازرسی و ثبت شناورها

داخلی 31283440-054

کارشناسان ثبت و صدور

شهری 35324713-054 و داخلی 31283239-054

کارشناسان بازرسی

داخلی 31283244-054