مدیرکل قاسم عسکری نسب

قاسم عسکری نسب مدیرکل

 • : 054-31283012
شهدادی

حسین شهدادی معاون بندری و اقتصادی

 • : 054-31283240
 • :
سیداحمد هاشمی

سیداحمد هاشمی معاون دریایی

 • : 054-35324701
 • : 054-35324701
هادی مومنی

هادی مونی سرپرست معاونت فنی و مهندسی

 • : 054-35321198
 • :
ناصر روان بخش

ناصر روان بخش معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 054-31283014
 • : 054-35321514
 • :
حمیدرضا بنی صدر

حمیدرضا بنی صدر مسئول روابط عمومی

 • : 054-31283050
 • : 054-35324728
ملک حسن پاد

ملک حسن پاد سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • : 054-31283123
 • :
صادق شاهسونی

صادق شاهسونی رئیس حراست

 • : 054-31283074
سهراب طیبی

سهراب طیبی فرمانده یگان حفاظت

 • : 054-35321125
شهدادی

حسین شهدادی معاون بندری و اقتصادی

 • : 054-31283240
 • :
یحیی احسانی فر

یحیی احسانی فر سرپرست اداره امور بندری

 • : 054-31283240
بهرام محمدپور

بهرام محمدپور سرپرست اداره بازاریابی و سرمایه گذاری

 • : 054-31283205
سیداحمد هاشمی

سیداحمد هاشمی معاون دریایی

 • : 054-35324701
 • : 054-35324701
داوود یزدانی

داوود یزدانی رئیس اداره عملیات دریایی

 • : 05431283211
 • : 09132570685
 • : 05435320102
هاله حیاتی

هاله حیاتی رئیس اداره امور دریانوردان

 • : 05431283436
قاسم دلیر

قاسم دلیر رئیس اداره ایمنی وحفاظت دریایی

 • : 054-31283220
 • :
امین دانا

محمدامین دانا مسئول ثبت و بازرسی شناوران

 • : 05431283440
هادی مومنی

هادی مونی سرپرست معاونت فنی و مهندسی

 • : 054-35321198
 • :
نیکو توانایی

نیکو توانایی رئیس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات

 • : 05431283280
 • :
هادی مومنی

هادی مومنی رئیس اداره فنی و مهندسی

 • : 054-31283061
 • :
بهزاد شیبانی اصل

بهزاد شیبانی اصل سرپرست اداره تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات

 • : 054-31283046
صدیق آفرین

صدیق آفرین مسئول سواحل و بنادر

 • : 054-35324723
 • :
ناصر روان بخش

ناصر روان بخش معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 054-31283014
 • : 054-35321514
 • :
رئیسی

محمد اکبر رئیسی رئیس اداره آموزش

 • : 054-31283117
 • :
سیامک یگانه

سیامک یگانه رئیس امور اداری

 • : 054-31283028
 • :
اسفندیار دامنی

اسفندیار دامنی رئیس اداره امور مالی

 • : 054-31283024
 • :
علی اکبر جعفری

علی اکبر جعفری سرپرست اداره برنامه ریزی و مطالعات راهبردی

 • : 054-31283015
 • :
علی اکبر جعفری

علی اکبر جعفری رئیس اداره مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE

 • : 054-31283145
 • :