مدیر4

بهروز آقایی مدیر کل

 • : 054-31283012
 • :
شهدادی

حسین شهدادی معاون بندری و اقتصادی

 • : 054-31283240
 • :
سیدحسن ابراهیمی

سید حسن ابراهیمی معاون دریایی

 • : 054-35322209
 • : 054-35322208
 • :
عباس آذرپیکان 14

عباس آذرپیکان معاون فنی و نگهداری

 • : 054-35321198
ناصر روان بخش

ناصر روان بخش معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 054-31283014
 • : 054-35321514
 • :
حمیدرضا بنی صدر

حمیدرضا بنی صدر مسئول روابط عمومی

 • : 054-31283050
 • : 054-35324728
ملک حسن پاد

ملک حسن پاد سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • : 054-31283123
 • :
صادق شاهسونی

صادق شاهسونی رئیس حراست

 • : 054-31283074
سهراب طیبی

سهراب طیبی فرمانده یگان حفاظت

 • : 054-35321125
شهدادی

حسین شهدادی معاون بندری و اقتصادی

 • : 054-31283240
 • :
غلامحسین جمشید

غلامحسین جمشیدی سرپرست اداره امور بندری

 • : 054-31283240
یحیی احسانی فر

یحیی احسانی فر سرپرست اداره بازاریابی و سرمایه گذاری

 • : 054-31283205
 • :
سیدحسن ابراهیمی

سید حسن ابراهیمی معاون دریایی

 • : 054-35322209
 • : 054-35322208
 • :
رضا نعمتی

رضا نعمتی باغی رئیس اداره امور دریایی

 • : 05431283210
 • : 09113820659
 • : 05435320201
 • :
هاله حیاتی

هاله حیاتی مسئول استانداردها

 • : 05431283436
امین دانا

امین دانا رئیس اداره ایمنی وحفاظت دریایی

 • : 054-31283220
 • :
مرتضی میرلاشاری

مرتضی میرلاشاری مسئول ثبت شناوران

 • : 05431283440
عباس آذرپیکان 14

عباس آذرپیکان معاون فنی و نگهداری

 • : 054-35321198
نیکو توانایی

نیکو توانایی رئیس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات

 • : 05431283280
 • :
هادی مومنی

هادی مومنی رئیس اداره فنی و مهندسی

 • : 054-31283061
 • :
بهزاد شیبانی اصل

بهزاد شیبانی اصل سرپرست اداره تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات

 • : 054-31283046
صدیق آفرین

صدیق آفرین مسئول سواحل و بنادر

 • : 054-35324723
 • :
ناصر روان بخش

ناصر روان بخش معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع

 • : 054-31283014
 • : 054-35321514
 • :
رئیسی

محمد اکبر رئیسی رئیس اداره آموزش

 • : 054-31283117
 • :
سیامک یگانه

سیامک یگانه رئیس امور اداری

 • : 054-31283028
 • :
اسفندیار دامنی

اسفندیار دامنی رئیس اداره امور مالی

 • : 054-31283024
 • :
علی اکبر جعفری

علی اکبر جعفری سرپرست اداره برنامه ریزی و مطالعات راهبردی

 • : 054-31283015
 • :
سالم دهقانی

سالم دهقانی رئیس اداره مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE

 • : 054-31283145