دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

کشتی های ورودی به بندر

ردیفکشور  بندر
 استرالیا گلدستون
 2 اندونزی 
 3 عمان صحار
 4 عمان مسقط
 عمان خصب
 6 امارات خلیفه
 7 امارات شارجه
 8 امارات دبی
 9 امارات جبل علی
 10 مالزی کوالالامپور
 11 عراق 
 12 پاکستان کراچی
 13 برزیل سانتوز
14 آلمان روستوک
 15 هندکاندلا 
 16 بلغارستان وارنا