شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
 

ISPS Code

 

ستاد ISPS Code   بندر ورود شما را به این سایت خوش آمد میگوید

    

     بندر چابهار در انطباق با الزامات مفاد آئین نامه ISPS و اجرای دقیق مفاد آن، کشتی های container

– ro ro- oil tanker – General  cargo – bulk carrier – passenger  را که مشمول کد آئین نامه بین المللی امنیت دریانوردی ( code (  ISPS می باشند و الزامات و مقررات مربوطه را مراعات می نمایند، پذیرش می نماید.

    به منظور تامین امنیت بنادر سهید بهشتی و کلانتری و اجرای آیین نامه  امنیت کشتی و تسهیلات بندری، توجه کلیه صاحبان کشتی ها، شرکتها و نمایندگی های کشتیرانی را به رعایت  نکات ذیل جلب می نماید:

الف) شرایط پذیرش و ورود کشتی ها به بندر چابهار :

1-  تکمیل دقیق و کامل فرم شماره 16 ( گزارش امنیتی پیش از ورود کشتی   Arrival  security  report   -  shipper   ) و ارسال آن به ستاد استانی ISPS ، 24 ساعت قبل از ورود کشتی به بندر
2- همکاری و هماهنگی لازم کشتی ها با برج کنترل و افسر امنیتی تسهیلات بندری هنگام ورود و حضور در تسهیلات بندری و مبادله  اطلاعات مورد نیاز ازطریق تماس رادیویی، تلفن و یا فاکس

3- کلیه کشتی هایی که قصد ورود با این بندر را دارند باید سطح امنیتی کشتی را مطابق و هماهنگ با سطح امنیتی تسهیلات بندری  که از سوی افسر امنیتی تسهیلات بندری اعلام شده تطبیق دهند.

4-  در صورتی که در شرایط خاص ،کشتی نمی تواندسطح امنیتی خود را با سطح امنیتی اعلام شده از سوی تسهیلات بنذری همسان نماید. می باید در محلی که توسط افسر امنیت تسهیلات بندری اعلام می شود لنگر انداخته و یا پهلو بگیرد و بدیهی است که در این شرایط اقدامات امنیتی بیشتری حسب مورد از سوی تسهیلات بندری لحاظ شده و به مورد اجرا در خواهد آمد.                        

بدیهی است هر گونه هزینه احتمالی اضافی ناشی از اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر بر عهده کشتی می باشد.


ب) نحوه تماس کشتی ها و شرکتهای کشتیرانی با با برج کنترل  بندر چابهار :

1- چابهار رادیو کانال vhf 16    معادل کانال 1 
2-  برج کنترل بندر کانال    ,   vhf 13, کانال vhf16
3-  تلفن مستقیم برج کنترل    22212110 -0545
4-  فاکس                              2222222 -0545


ج) اطلاعات تماس  با افسر امنیتی تسهیلات بندر:

1- تلفن همراه                      09153451305 
2- تلفن مستقیم                     05452222375 
3- فاکس ( نمابر)                       0545222237


توجه: مشخصات مورد نیاز تسهیلات بندری و اطلاعات تماس
 PFSO درسایت اینترنتی سازمان بین المللی دریانوردی (آدرس www.imo.org ) دربخش مربوط به بانک اطلاعات ISPS DATA BASE (GISIS ) در زیر گروه نام دولت جمهوری اسلامی قابل دسترسی و بهره برداری برای عموم می باشد.


(فرم شماره 16)


تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۲