نام شناور

نوع خدمات

کشور سازنده

سال ساخت

سن

طول (متر)

آبخور (متر)

پرچم

 قدرت موتور اصلی (HP)

یادگار 2

یدک کشی

چین بندر عباس

2009

7

31

8/3

ایرانی

4344

ثوره

یدک کشی

هلند

1983

34

30/20

3/20

ایرانی

3000

رمضان

یدک کشی

هلند

1983

34

30/22

3/30

ایرانی

2374

خضراء

یدک کشی

هلند

1986

31

26/50

3

ایرانی

1632

هادی 9

راهنما بر

نروژ

2007

11

17

1/25

ایرانی

1176

ناجی5

جستجو و نجات

آلمان

2004

13

17

1

ایرانی

1620

بارج سرداب

آبرسانی

ایران

1992

25

41/90

3/64

ایرانی

بارج پیشین2

دوبه کاری

ایران

1986

31

5

ایرانی


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۲۳

 

مکان اسکله

کاربری

عمق اسکله (متر)

طول اسکله (متر)

ارتفاع اسکله تا سطح آب مبنا (متر)

حداکثر آبخور مجاز (متر)

حداکثر طول مجاز (متر)

توضیحات

بندر

شماره اسکله

بندر شهید کلانتری

1

ویژه

2-

50

4/5

2-

45

نکته مهم:هم اکنون حداکثر آبخور مجاز کشتی های ورودی به بندر شهید کلانتری 11 متر می باشد.

2

شناورهای سنتی

2/5-

50

4/5

2-

45

3

شناورهای سنتی

3-

50

4/5

2/5-

45

4

سنتی و خدماتی

3/5-

50

4/5

3-

45

5

کانتینری و فله

11/5-

185

5

11-

185

اسکله های قدیم بندر شهید بهشتی

 

 

5

 

 

چند منظوره و نفتی

 

 

14-

 

 

180

 

 

5/5

 

 

13/5-

 

 

210

بر اساس برنامه ریزی، به منظور افزایش ایمنی عملیات دریایی در حوضچه بندر شهید بهشتی، اسکله های قدیم شماره 1 تا 4 (اسکله های نصب سریع) جمع آوری شد.

 

 

 

 

 

 

 

حداکثر طول مجاز برای کشتی های تانکر 190 متر است.

طرح توسعه بندر شهید بهشتی

1

چند منظوره

-

-

نکته مهم:هم اکنون حداکثر آبخور مجاز کشتی های ورودی به بندر شهید بهشتی 14/5 متر می باشد.(لازم بذکر است با توجه به اینکه لایروبی کانال و حوضچه بندر شهید بهشتی تا عمق 16- به پایان رسیده است، پس از نصب بویه های کانال بندر شهید بهشتی امکان پهلو دهی ایمن کشتیها با آبخور 15- فراهم خواهد شد.)

2

چند منظوره

-

-

3

چند منظوره

16-

5

4

کانتینری

16-

320

5

13/5-

300

5

کانتینری

16-

320

5

13/5-

300


تاریخ بروزرسانی : ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۱۶

کانال بندر شهید کلانتری:

کانال دسترسی بندر شهید کلانتری، از محل بویه شماره یک (سبز ورودی) شروع و دارای طول تقریبی ۱ مایل دریایی و عرض 100 متر و حداکثر عمق ۱2 متر نسبت به CD  است، که دارای پیچ 25 درجه در محل بویه­ های 3 و 4 می­باشد. این کانال دارای هفت بویه (سه بویه سبز، سه بویه قرمز، یه بویه زرد) است. ابتدای کانال بندر شهیدکلانتری در حوضچه بندر بهشتی ادغام گردیده است. این کانال قابلیت عبور ایمن کشتی با آبخور حداکثر 11 متر در شرایط مد کامل را دارد.

کانال بهشتی:

کانال بندر شهید بهشتی، کانال اصلی بندر چابهار می باشد که دارای سه مایل دریایی طول ،۳۰۰ متر عرض و  ۱۶- متر عمق می باشد. این کانال از جنوب بویه آب های ایمن آغاز و به انتهای موج شکن بندر شهید بهشتی منتهی می شود. با توجه به اینکه در حال حاضر علائم کمک ناوبری این کانال نصب نشده­ اند، لذا امکان ورود ایمن کشتی­ ها با آبخور بیش از 13/5 متر وجود ندارد.


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۴
نقشه دریایی بندر1

 

  • برای مشاهده جزئیات نقشه روی تصویر کلیک کنید.
  • لازم به ذکر است، با توجه به طرح توسعه بندر شهید بهشتی و لايروبی های انجام شده جهت کانال دسترسی بندر شهید بهشتی، ضرورت داشته است که لنگرگاه جدید متناسب با نوع و آبخور کشتی­های ورودی طراحی شود که پس از نصب علائم کمک ناوبری، اطلاعات موقعیت لنگرگاه جدید جهت بازنگری و اصلاح در نقشه های ادمیرالتی متعاقبا اعلام خواهد شد.

تاریخ بروزرسانی : ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۰۷

فاصله با بنادر خارج استان

نام بندر

فاصله های دریایی

نام بندر

فاصله های دریایی

نام بندر

فاصله های دریایی

نام بندر

فاصله های دریایی

آبادان

790

بندرعباس

305

دبی

364

گناوه

705

ابوظبی

435

بوشهر

680

دوحه(قطر)

560

لنگه

375

ابوفلوس ( عراق)

850

جاسک

165

سیری

385

مسقط

150

ابوموسی

260

جبل علی

384

شارجه

355

دیندایال (کاندلا)

580

امام خمینی

805

خارک

680

صلاله

700

کراچی

331

بمبئی

768

خرمشهر

825

قشم

295

کویت

795

کلیه فواصل به مایل دریایی می­باشد

 

 بنادر داخل استان

گواتر

پسابندر

بریس

رمین

چابهار

کنارک

پزم

گوردیم

تنگ

بیردف

دماغه میدانی

گواتر

0

8

25

47

59

65

74

84

94

100

138

پسابندر

8

0

17

39

50

57

66

76

86

92

130

بریس

25

17

0

24

34

40

50

60

71

76

115

رمین

47

39

24

0

10

18

27

36

47

53

91

چابهار

59

50

34

10

0

8

17

26

37

43

81

کنارک

65

57

40

18

8

0

16

25

36

42

80

پزم

74

66

50

27

17

16

0

11

22

28

66

گوردیم

84

76

60

36

26

25

11

0

11

17

55

تنگ

94

86

71

47

37

36

22

11

0

5

44

بیردف

100

92

76

53

43

42

28

17

5

0

40

دماغه میدانی

138

130

115

91

81

80

66

55

44

40

0

کلیه فواصل به مایل دریایی می­باشد


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۳۴