جهت درخواست بازدید از مجتمع بندری شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار، این فرم را دریافت و پس از تکمیل به شماره نمابر 05435321414 ارسال نمائید .

جهت پیگیری های بعدی می توانید با شماره تلفن05431283050-تماس حاصل فرمائید

 

 نام مسئول دفتر  شهر  آدرس  شماره تماس
 مهدی صبوری  چابهار  بلوار امام-محوطه سینما-دفتر مخابراتی شهید ریگی  0543532260-2
 نادر کوچکزایی  چابهار  تقاطع حافظ و گلشهر  05435333027
 احمد شیبانی اصل  چابهار  خیابان امام خمینی-روب روی بسیج شهری  05435322120