سازمان بنادر و دریانوردی/کنترل و بازرسی کشتی ها


کنتــرل و بازرســی کــشتیها یکــی از روشــهای شــناخته شــده جهــت نظــارت بــر وضــعیت فنــی و ایمنــی کــشتیها و شناســایی شناورهای غیراستاندارد و جلوگیری از تردد آنها بمنظور حصول اطمینان از ارتقاء سطح ایمنی شناورها، پرسنل و حفاظت از محیط زیست دریایی در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین المللی می باشد. فرآیندی که طبق آن یک کشور می تواند نسبت بـه اجرایـی نمـودن کنوانسیونها قـوانین و دسـتورالعمل های بـین المللـی مـرتبط بـا ایمنـی دریـانوردی و حفاظـت از محـیط زیـست دریـایی بـر روی کشتیهای تحت پرچم و خارجی در آبهای تحت حاکمیـت اقـدام نمایـد. کـشورها مجـاز هـستند رعایـت الزامـات کنوانـسیونهای دریایی همچون سولاس، مارپل، خط شاهین و ... را بر روی کشتیها بررسی نمایند و درخـصوص کـشتیهایی کـه عـدم رعایـت آنها محرز گشته است اقدامات بازدارنده و اصلاحی را به اجرا درآورند.

  در همین راستا و جهت ایجاد یک سیستم یکنواخت بازرسی، کشورها در مناطق جغرافیایی مختلف تفاهمنامـه هـایی را امـضا نموده اند تا ضمن نظارت دقیق و هماهنگ بر تردد کشتیها، با بهره گیری از نرم افزارهای اطلاع رسانی در اسرع وقـت از وضـعیت فنی و ایمنی کشتیهای وارده به بنادر کشورهای منطقه آگاهی یابند و از این طریق تردد کشتیهای غیراستاندارد را در بنـادر و آبهای تحت حاکمیـت کـاهش دهنـد. تفـاهمنامـه اقیـانوس هنـد (IOMOU) یکـی از ایـن یادداشـتهـای تفـاهم اسـت کـه بـین کشورهای استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، کنیا، تانزانیا، سریلانکا، سودان، موریس، عمان، یمـن، بـنگلادش، مالـدیو بـه امـضاء رسیده است و جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضاء اصلی و فعال آن به شمار میرود

 اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، به عنوان مرجع دریایی استان سیستان و بلوچستان، با استفاده از افسران مجرب و کارآزموده در بنادر سطح استان در زیر مجموعه اداره عملیات دریایی، انجام این وظیفه خطیر را در بخش کنترل و بازرسی کشتیهای خـارجی (PSC) و کـشتیهای ایرانـی (FSC) و شـناورهای غیرکنوانسیونی و سنتی (۵۰۰>GT) بر عهده دارد

  کنترل و بازرسی کشتی ها بر اساس قوانین و مقررات بین المللی و ملی فنی، ایمنی، زیست محیطی و شرایط کار و زندگی شایسته

دریانوردان و مطابقProcedure for PSC Officer   مصوب سازمان بین المللی دریانوردی انجام می شود.


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۳:۳۹

تماس با بخش کنترل و بازسی کشتی ها

قسمت کنوانسیونی و غیر کنوانسیونی فلزی

ثابت:05431283227

همراه:09352936797

رایانامه:farzami.psc@gmail .com

قسمت غیر کنوانسیونی سنتی 

ثابت:05431283228

همراه:09159937602


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۴۱

در جهت بالا بردن سطح ایمنی شناور ها و حفاظت از محیط زیست دریایی و همچنین متمایز نمودن شناورهای غیر استاندارد از استاندارد، پس از ورود شناور‌ها به بندر، با اولویت‌بندی و انتخاب این شناورها اقدام به کنترل و بازرسی آنها می‌گردد. در موارد خاصی که تفاهنامه اقیانوس هندو یا سازمان بنادر و دریانوردی  و یا حتی امور کنترل و بازرسی کشتیهای بندر چابهار نیاز به بررسی بیشتر و تهیه گزارش از یک منطقه یا یک گروه از شناورها را داشته باشد تحت عنوان گزارشات متمرکز بازرسی (CIC) تهیه و برای مدت زمان معینی انجام می‌گیرد.

کارشناسان و یا کارشناس مسئول کنترل و بازرسی پس از دریافت لیست شناورهای ورودی به بندر از سیستم جامع دریایی، بر اساس موارد زیر شناور را برای انجام بازرسی انتخاب  می نماید:

-        اتمام دوره اعتبار بازرسی قبلی (برای شناورهای خارجی 6 ماه و برای شناورهای تحت پرچم 3 ماه)

-        وجود نقص باز در سیستم (در گزارش بازرسی قبلی)

-        مشاهده وضعیت ظاهر شناور ها در اسکله و یا مشکوک به ایجاد آلودگی در دریا

 لازم به ذکر است همه شناوران ورودی به بندر ممکن است بدون توجه به زمان و مکان بازرسی قبلی شناور در هر یک از بنادر

داخلی و خارجی، مجددا توسط افسران کنترل و بازرسی کشتی های این اداره کل بازرسی گردند.

 افسران کنترل و بازرسی کشتی ها با توجه به شرایط و به صلاحدید رییس اداره عملیات دریایی می توانند در هر ساعتی از شبانه روز و در هر روزی از هفته نسبت به بازرسی از شناوران اقدام نمایند و فرماندهان شناوران می بایست همواره آمادگی لازم برای انجام فرآیند بازرسی از شناور خود را داشته باشند.

تاریخ بروزرسانی : ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۳:۳۸

 کارشناس مسئول کنترل و بازرسی شناور ها با همکاری کارشناس شناورهای کنوانسیونی با توجه به زمان دوره اعتبار بازرسی و همچنین  بر اساس دستورالعمل طرح انتخاب کشتی، اولویت بالا بودن ریسک شناور مربوطه ، سایت های اینترنتی www.equasis.org   وwww.iomou.nic.in  ، گزارشات شفاهی و یا کتبی دریافتی از راهنمایان و یا هر مرجع موثق دیگر و رویت ظاهر شناور ها در اسکله نسبت به اولویت بندی و انتخاب شناور جهت بازرسی اقدام نموده، بازرسان مربوطه مشخص گردیده و جهت انجام این امور به شناور‌های مربوطه مراجعه می‌نمایند. سپس افسران بازرسی نواقص را در سیستم جامع دریایی ثبت می کنند و  گزارش بازرسی را از طریق فرم های A و B به فرمانده شناور ارائه می دهند. گزارش مذکور به صورت خودکار از طریق سیستم جامع دریایی به مراجع مقتضی (از جمله اداره کنترل و بازرسی سازمان در تهران ، موسسات رده بندی مرتبط، سایت IOMOU و ...) در صورت لزوم ارسال می گردد.

در صورتی که شناور در سیستم جامع دریایی توقیف گردد، سیستم بطور خودکار از خروج شناور ممانعت به عمل می آورد.

کارشناس مسئول کنترل و بازرسی درخواست بازرسی مجدد از شناور توقیف شده و یا شناور ملزم به رفع نواقص را دریافت کرده و خودش یا کارشناس کنترل و بازرسی کشتی ها نسبت به انجام بازرسی مجدد اقدام نموده و رفع نواقص را تائید و در سیستم جامع دریایی ثبت و رفع توقیف سیستمی می نماید.


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۲۱

پس از انتخاب شناور برای انجام بازرسی، کارشناسان و یا کارشناس مسئول  کنترل و بازرسی، درخواست بازرسی را ثبت نموده و افسر کنترل و بازرسی شناورهای غیر کنوانسیونی نسبت به انجام بازرسی شناور اقدام و مشخصات شناور و نواقص را  در سیستم جامع دریایی وارد میکند و گزارش بازرسی را در فرم های A  و B تهیه و به فرمانده شناور ارائه می دهند. فرم‌های A و B مخصوص بازرسی شناورهای غیرکنوانسیونی برای شناورهای ایرانی به صورت فارسی و برای شناورهای خارجی به صورت انگلیسی می‌باشد. چنانچه شناور‌های مورد بازرسی هیچگونه نقصی نداشته باشند فقط فرم A تهیه می‌شود، در غیر اینصورت نواقص در فرم B ثبت می‌گردند. انجام بازرسی با حضور افسر بازرسی و کاپیتان شناور (یا نماینده معرفی شده توسط کاپیتان شناور) و مسئول قسمت مورد بازرسی انجام می‌پذیرد.

در صورتیکه شناور  توقیف است و یا نقصی دارد که می بایست پیش از خروج رفع گردد، کارشناس مسئول کنترل و بازرسی درخواست بازرسی مجدد را از شناور توقیفی و یا شناور ملزم به رفع نواقص را دریافت می نماید. بازرس نسبت به انجام بازرسی مجدد اقدام نموده و نتایج را در سیستم جامع دریایی ثبت  و گزارش جدید را ارائه می نماید.


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۲۳

پس از انتخاب شناور برای انجام بازرسی، کارشناسان و یا کارشناس مسئول  کنترل و بازرسی، درخواست بازرسی را ثبت نموده، کارشناس بازرسی شناورهای غیر کنوانسیونی سنتی (لنجهای تجاری و یا صیادی)، نسبت به انجام بازرسی شناور اقدام و مشخصات شناور و نواقص را  در سیستم جامع دریایی وارد میکند و گزارش بازرسی را در فرم های A  و B تهیه و به فرمانده شناور ارائه می دهند. فرم‌های A و B مخصوص بازرسی شناورهای غیرکنوانسیونی برای شناورهای ایرانی به صورت فارسی و برای شناورهای خارجی به صورت انگلیسی می‌باشد. چنانچه شناور‌های مورد بازرسی هیچگونه نقصی نداشته باشند فقط فرم A تهیه می‌شود، در غیر اینصورت نواقص در فرم B ثبت می‌گردند. انجام بازرسی با حضور بازرسان و کاپیتان شناور (یا نماینده معرفی شده توسط کاپیتان شناور) و مسئول قسمت مورد بازرسی انجام می‌پذیرد.

در صورتیکه شناور  توقیف است و یا نقصی دارد که می بایست پیش از خروج رفع گردد، کارشناس مسئول کنترل و بازرسی درخواست بازرسی مجدد را از شناور توقیفی و یا شناور ملزم به رفع نواقص را دریافت می نماید. بازرس نسبت به انجام بازرسی مجدد اقدام نموده و نتایج را در سیستم جامع دریایی ثبت  و گزارش جدید را ارائه می نماید.

در صورتی که مدت اعتبار بازرسی قبلی شناور گذشته باشد و یا سوابق قبلی بازرسی شناور مبنی بر داشتن یا وجود نواقص در شناور باشد، از خروج شناور ممانعت به عمل می آید. در غیر اینصورت خروج شناور تائید گردیده و اجازه خروج دارد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۲۳

نمایندگان کشتیرانی ها موظف هستند پیش از ورود  شناور به بندر، وضعیت شناور را از لحاظ ممنوع یا مشروط الورودی از لینک ذیل بررسی نمایند:

www.pmo.ir/en/tablegeneratorcompany/186


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۳:۵۸

 بخش کنترل و بازرسی این اداره کل درراستای الزامات Procedure for PSC Officers مصوب سازمان بین المللی دریانوردی و نیز شفاف سازی کامل فرآیند بازرسی، اقدام به مستند سازی تصویری فرآیند بازرسی از شناوران کنوانسیونی می نماید. کلیه مستندات جمع آوری شده در این فرآیند جزو اموال اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان بوده و این اداره کل می تواند بدون کسب اجازه از فرمانده، شرکت راهبر یا مالک شناور نسبت به هرنوع استفاده از این مستندات به صلاحدید خود اقدام نماید.

در صورت بروز هر نوع شکایت یا نارضایتی از فرآیند بازرسی از شناوران، تنها مرجع برای بازبینی فرآیند بازرسی از شناوران، مستندات صوتی و تصویری جمع آوری شده توسط افسران کنترل و بازرسی کشتی ها می باشد.

تاریخ بروزرسانی : ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۳:۴۵