سازمان بنادر و دریانوردی/امور دریانوردان

 

اداره امور دریانوردان مسئولیت صدور، تمدید، ابطال تایید گواهینامه های دریانوردی، ارزیابی صدور مدارک دریانوردی و نظارت بر مراکز آموزش دریانوردی را بر اساس کنوانسیون STCW و دستورالعمل های مصوب سازمان بنادر و دریانوردی را بر عهده دارد. از دیگر وظایف این اداره برگزاری آزمون های دریانوردی در رده های مختلف مطابق با آیین نامه های مربوطه و نظارت بر فرآیند صدور گواهینامه های سلامت پزشکی دریانوردان بر اساس دستورالعمل مربوطه، ضوابط و الزامات بین المللی را نیز بر عهده دارد.

 

تماس با ما:

 

آدرس: چابهار، انتهای بلوار شهید ریگی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان.

شماره تماس پذیرش: 31283221-054

09152711721

farzami.psc@gmail.com

شماره دفتر رئیس اداره امور دریانوردان: 31283436-054 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۲

 

نام شرکت آموزشی: دریاگستر تیس

آدرس: کنارک، خیابان ایران بندر، رو به رو اورژانس 115

شماره تماس: 35381438- 054  

شماره تماس: 35320876- 054

شماره همراه: 09153400258

-------------------------------------------------

نام شرکت آموزشی: دریانوردان چابهار

آدرس: چابهار، تقاطع خیابان ظفر و بلوار امام، میدان مخابرات

شماره تماس: 35321858-054

شماره تماس: 09399459890

شماره تماس: 09151952310

--------------------------------------------------

نام شرکت آموزشی: دریا دانش مکران

آدرس: چابهار، بلوار شهید ریگی، میدان شیلات

شماره تماس: 35320562-054

شماره تماس: 09151957108


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۴

 

دکتر یوسف حسین نژاد خیاوی

آدرس: چابهار، خیابان فردوسی، جنب پاساژ دوستخواه.

شماره تماس: 35322645- 054

* سفرهای نامحدود و نزدیک به ساحل

--------------------------------------------

دکتر محمدجواد عبدی

آدرس: کنارک، خیابان خاتم الانبیاء، کوچه بانک ملی.

شماره تماس: 35380837- 054

* سفرهای نزدیک به ساحل


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۴