فهرست شرکتهای کارگزاری ترابری دریایی فعال دارای مجوز تخلیه و بارگیری در بندر چابهار


ردیف

نام شرکت

مدیر عامل

موضوع فعالیت

نوع دفتر

آدرس

شماره تماس

1

مسلم چابهار

شیرمحمد داورپناه

تخلیه و بارگیری و بارشماری

مرکزی

چابهار،اسکله شهید کلانتری،ساختمان شرکتها

09151451271

05453333701


2

سپید بندر مکران

فیصل خلیلی

تخلیه و بارگیری


مرکزی

چابهار،اسکله شهید کلانتری،ساختمان شرکتها

09151955826

3

ستایش چابهار

محمد علی بهرامزهی

تخلیه و بارگیری

مرکزی

چابهار،بلوار قدس روبروی سازمان تامین اجتماعی

09125186754

05452224823

4

مرجان چابهار

محمد گهرام زهی

تخلیه و بارگیری

بارشماری

مرکزی

چابهار،خیابان دریا ، نبش کوچه کوهرنگ

09151450015

05452224824

5

زورق آبی مکران

یلدا منظوری

تخلیه و بارگیری

مرکزی

بندر شهید کلانتری،ساختمان شرکتها

09153454031

6

مکران پارت


داوری

تخلیه و بارگیری

بارشماری

مرکزی

مجتمع تجاری پردیس طبقه اول واحد15

09174654569

7

خدمات دریایی و بندری کاوه

کریمی

عدلجوی( شعبه چابهار

تخلیه و بارگیری

راهبری پایانه های بندری


شعبه

چابهار بندر شهید بهشتی ساختمان

09112339113

8

فجر چابهار

محمد حسین رئیسی

تخلیه و بارگیری

مرکزی

چابهار- بلوار امام خمینی- جنب محوطه سینما

09159450843

9

نخل بلوچ

امید داورپناه

تخلیه و بارگیری

مرکزی

چابهار،اسکله شهید کلانتری،ساختمان شرکتها

09122042607

10

جهان آبراه گستر

ناصر حوت

تخلیه و بارگیری

مرکزی

چابهار خیابان حافظ کنار نانوایی کهرازهی

09155473468

 


تاریخ بروزرسانی : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۲۷